Fine5 Tantsuteater White elk/Valge põder 19.09 kell 16.00 KUMU sisehoovis

Pühapäev, 19. september 2021 kell 16:00 - 17:00

KUMU Kunstimuuseum • Heina 9-2, 10611 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Kohaspetsiifiline vaatemäng märkajale/Site-specific performance for beholder.

White elk ehk valge põder on müstiline albiino isend, kes elab Põhjamaa metsades, ent keda võib kohata haruharva. Fine5 Tantsuteatri lavastuses tähistab valge põder metafoorse sümbolina urbaniseerunud inimese ja tema sisemise looduse/looma konfliktset territooriumi, mis avaldub üheaegselt humanistliku ja animistliku poole segaduses, põgenemiskatsetes ning tasakaalu otsingutes. Lavastus ja selle live-elektrooniline helimaastik on spetsiaalselt loodud KUMU kunstimuuseumi sisehoovi keskkonda. Kui tantsijate tegevus on silmaga jälgitav, siis helimaastik on kuuldav vaid kõrvaklappides läbi SilentDisco helisüsteemi (kõrvaklapid saadaval kohapeal). KUMU sisehoovis toimuv tegevus on tõlgendatav vaataja meelte ja südamega, viidates inimese ning looduskeskkonna habrastele suhetele tänapäeval.

Lavastaja: Renee Nõmmik, kaaskoreograafid/Tantsijad: Tiina Ollesk, Olga Privis, Anita Kurõljova, Simo Kruusement ja Richard Beljohin.
Helikunstnikud: helimaastik sünnib koostöös Belgia-Hispaania elektroonilise muusika helikunstniku Erich Weissi, Saksa-Eesti helikunstnike Hans Gunter Lockiga ja Gerhard Lockiga läbi KUMU keskkonnast leiduvate interaktiivsete helide ja live-elektrooniliste lahenduste kohapeal.
Kunstnik: Kalle Aasamäe
Koostööpartner: KUMU kunstimuuseum
Toetaja: Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium
Esietendus 15.07.2021, KUMU kunstimuuseumi sisehoov
Foto: Juri Seredenko

  • Seoses etenduse toimumisega õues palume riietuda vastavalt ilmastikuoludele! Vihma korral võib etenduse algus hilineda. Tugeva vihmaperioodi korral muutub etenduse kuupäev. Etenduse kestvus 60 minutit.

Renee Nõmmik on Fine5 Tantsuteatri koreograaf/tantsija ja TLÜ tantsukunsti õppejõud, keda huvitab dialoogi loomine ruumi, liikumise ja keha vahel. Tiina Ollesk, Simo Kruusement, Olga Privis on Fine5 Tantsuteatri kauaaegsed tantsijad, kes uurivad liikumistekste kui kommunikatiivseid meediume koreograafiakunstis. Richard Beljohin ja Anita Kurõljova on uue põlvkonna otsingulised tantsijad, kes testivad piire teatraalse vormimängu ja lakoonilise kehalisuse vahel.

Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, keda huvitab pingedisain, heliruum ja tehnoloogia ning erinevate meediumite interdistsiplinaarsus. Ta on Tallinna Ülikooli BFM-i muusikateaduse ja multimeedia õppejõud. Hans Gunter Lock on elektronmuusika helilooja ja muusikateadlane, keda huvitavad eksperimentaalsete kunstide süntees ja mikrotonaalsed helisüsteemid. Ta on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektronmuusika stuudio õppejõud ja EKA Uusmeedia stuudio juhataja. Disainer Kalle Aasamäe on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui ka välismaal, osalenud teatri- ja filmiprojektides ning õpetab moekunsti Eesti Kunstiakadeemias.

White elk is a mystical albino specimen that lives in the forests of the Nordic countries, but is rarely found. In the Fine5 Dance Theater production, the white elk, as a metaphorical symbol, signifies a conflicting plateau of an urbanized person and his inner nature / animal, which manifests itself in the confusion of the humanistic and animistic side, in escape attempts and in search of balance. The production and its live-electronic soundscape have been specially created for the courtyard of the KUMU Art Museum. If the dancers' activities are visible, the soundscape can only be heard in the headphones through the SilentDisco sound system (headphones available on site). The activities taking place in the courtyard of KUMU can be interpreted with the minds and hearts of the viewer, referring to the fragile relationship between man and the natural environment today.

Director: Renee Nõmmik, Choreographers and dancers: the choreography has been created in collaboration with dancers Tiina Ollesk, Olga Privis, Anita Kurõljova, Simo Kruusement and Richard Beljohin.
Sound artists: the soundscape is created in collaboration with Belgian-Spanish electronic music sound artist Erich Weiss, German-Estonian sound artists Hans Gunter Lock and Gerhard Lock through interactive sounds and live electronic solutions from the KUMU environment on site.
Artist: Kalle Aasamäe
Cooperation partner: KUMU Art Museum
Supported by: Kultuurkapital, Estonian Ministry of Culture
Premiere: Thursday, July 15th, Courtyard of KUMU Art Museum
Photo: Juri Seredenko


Renee Nõmmik is a choreographer of Fine5 Dance Theater and a lecturer in choreography at Tallinn University BFM, who is interested in creating a dialogue between space and the body. Tiina Ollesk, Simo Kruusement, Olga Privis are long-time dancers of Fine5 Dance Theater who research movement texts as communication in choreography. Tiina is as-well lecturer of contemporary dance art at Tallinn University BFM. Richard Beljohin and Anita Kurõljova are a new generation of dancers who test the boundaries between theatrical form and laconic physicality.

Gerhard Lock is a musicologist and composer interested in voltage design, sound space and technology, and the interdisciplinarity of different media. He is a lecturer in musicology and multimedia at Tallinn University BFM. Hans Gunter Lock is an electronic music composer and musicologist interested in the synthesis of experimental arts and microtonal sound systems. He is a lecturer at the Electronic Music Studio of the Estonian Academy of Music and Theater and the director of the New Media Studio at EAA. Designer Kalle Aasamäe has created collections of authors both in Estonia and abroad, participated in theater and film projects and teaches fashion at the Estonian Academy of Arts.

KUMU Kunstimuuseum • Heina 9-2, 10611 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Heina 9-2, 10611 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Fine5 Tantsuteater

+3725137972

renee@fine5.ee