Fine5 Tantsuteater VÕIMU VÕIM. Kehalised aistingud võimu keskkonnas

Laupäev, 16. märts kell 19:30 - 20:30

Sakala 3 teatrimaja Kammersaal • Sakala 3, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

ENG below

Ükskõik, kuidas võimu ei püüaks määratleda, see hüpnotiseerib, peibutab ja ka hirmutab meid. Tavaliselt seostub see poliitika ja sõjakunstiga, kuid võim puudutab inimese maailmas olemist tervikuna ja igaüht meist eraldi. Hukatuslik võib olla võimu mõju inimesele ja ühe inimese võim teise inimese üle. Võim võib inimest ülendada ja edasi viia, aga ka rikkuda.
„Võimu võim. Kehalised aistingud võimu keskkonnas“ on sündinud soovist võimu kui üht vastuolulisemat inimlikku ja ühiskondlikku teemat kinesteetilise kogemuse ja kehalise manifestina avada. Tantsus on peidus laeng – energia, mis vabastab võimalused seda teemat kehaliselt uurida, avada ja koreograafiliselt väljendada.
Võim oleks justkui nagu midagi välist, aga kui lähemalt uurida, siis on ta looduse pärisomane tunnusjoon - Hegeli ja Nietzsche arvates tähendab ka kõige algelisem toitumine juba teise allutamist, enesesse haaramaist ja tema läbi seedimist.
Lavastuse loomisel on kasutatud materjale Julie Diamondi raamatust „Võim. Kasutaja käsiraamat“ ning Ülo Vooglaidi ja Kristina Herodese kirjatöödest.
Idee, lavastus, koreograafia: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik
Tantsijad ja kaaskoreograafid: Helen Reistnik, Simo Kruusement, Ajjar Ausma
Muusika ja helid: J.S. Bach, Animals, Gerhard Lock
Ruumiarhitekt: Grete Veskiväli
Valgus: Ants Kurist
Plakat: Kairi Mänd
Etendused SAKALA 3 TEATRIMAJAS: 13./14.märtsil kell 19.30, 15.märtsil kell 16.00, 16.märtsil kell 19.30, 17.märtsil kell 18.00
Toetavad: Kultuurkapital, Tallinna Linn, Kultuuriministeerium

No matter how we try to define power, it hypnotizes, entices, and also terrifies us. It is usually associated with politics and the art of war, but power is about being in the world as a whole and each of us individually. The effect of power on a person and the power of one person over another can be fatal. Power can elevate and advance a person, but it can also corrupt.
"The power of power. Bodily sensations in an environment of power“ was born from the desire to open power as one of the most controversial human and social issues as a kinaesthetic experience and bodily manifest. There is a hidden charge in dance - an energy that frees up opportunities to physically explore, open up and choreographically express this theme.
Power seems to be something external, but if you have a closer look, it is an inherent characteristic of nature - according to Hegel and Nietzsche, even the most basic nutrition means subjugating another, absorbing and digesting it.
Materials from Julie Diamond's book "Power. User's manual" and from the writings of Ülo Vooglaid and Kristina Herodes were used.
Idea, staging, choreography: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik
Dancers and co-choreographers: Helen Reistnik, Simo Kruusement, Ajjar Ausma
Music and sounds: J.S. Bach, Animals, Gerhard Lock
Space architecture: Grete Veskiväli
LIghting: Ants Kurist
Poster: Kairi Mänd
Performances at SAKALA 3 TEATRIMAJA: March 13th/14th at19.30, March 15th at 16.00, March 16th at 19.30, March 17th at 18.00

Support: Kultuurkapital, Tallinna Linn, Kultuuriministeerium

Sakala 3 teatrimaja Kammersaal • Sakala 3, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Sakala 3, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Tiina Ollesk, Fine5 Tantsuteater

+3725042276

info@fine5.ee