Fine5 Tantsuteater "Tool, mis ootab istumist"

Laupäev, 21. oktoober kell 14:00 - 15:00

Eesti Rahva Muuseum Black box • Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Tantsija haigestumise tõttu jääb üritus ära.

Vabandame, seoses etendaja haigestumisega jääb 21.okt etendus ära!

Fine5 Tantsuteatri 2023. aasta uuslavastus "Tool, mis ootab istumist" on tantsulavastus, milles kujundlik koreograafia, muusika, laservalgused ja ruumispetsiifilisus moodustavad kokku ühtse terviku.
See on Fine5-i poeetiline nägemus aktuaalsel, kuid samas ka peljatud teemal - keha hääbumisest ja sellega kaasnevate sisemiste ja väliste temporütmide konfliktist, kehataju moondumisest, liikumise jõust ja jõuetusest, aga ka soovidest, mis pole jõudnud täituda.
"Ta oli näinud und. Sellest, et ammu lahkunud lähedased kutsusid
teda enda juurde, aga ta ei tea, kas ta läks nendega kaasa või
mitte….mitte sellepärast, et poleks soovinud, vaid sellepärast, et
ta oli kaotanud oma keha - unes oli ta näinud, et on muutunud valgeks
jõeks, mis voolas kalda ääres olnud tuttavatest mööda, kuhugi
edasi."
Lavastuses kasutatakse laservalgust ja suitsumasinat.

Aare Rander "TOOL, MIS OOTAB ISTUMIST. 30-aastase tantsuteatri „Fine5”
kristalliseerunud lavastus", TMK 2023 mai: "Tants liigub siin ilmutuslikest ilmumistest hääbumise ja välkkadumiseni.Pole mõtet hakata seda elavat mitmedimensioonilist lavaruumi kogemust üheplaaniliseks sõnade jadaks vormistama, selleks ongi erinevad kunstilised vahendid, et kõike maist ja ebamaist veelgi paremini kajastada. Antud lavastuses saavutatakse nende elementidega tõeline teatrimaagia".

Sümpoosionist "Talutoast parketile. Arutelu tooli ajaloost ja disainist" osavõtjatele müügil sooduspiletid, Pileti ostmiseks tuleb Fienta piletimüügis sisestada kood.
21. oktoobril kell 11.00 on huvilistel võimalik osaleda Fine5 Tantsuteatri töötoas, mis toimub ERMi Black box saalis ja kestab kuni 12.30. Müügil piletid töötoas osalemiseks., Töötoas ja etendusel osalejatele on müügil soodushindadega piletid (etendus+töötuba).

Koht: ERMi Black box saal

Esietendus 13.aprill 2023 Vene Teatri RING laval.

Lavastus ja koreograafia: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik

Tantsijad ja kaaskoreograafid: Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Ekaterina Soorsk, Simo Kruusement

Muusika: Giovanni Albini (Itaalia)

Laserpojektsioon: Argo Valdmaa ja Renee Nõmmik

Kostüüm: Kirill Safonov

Valgus: Ants Kurist

Foto: Merje Rääbis

Toetajad: Tallinna Linn, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium

xxx

Fine5 Dance Theater's 2023 new production “THERE IS A CHAIR WAITING FOR TO BE SAT ON”/"WHITE RIVER" is a dance performance that combines choreography, music, laser lights and performance space, creating total dance theatre event.
Choreographic images and movement language of Fine5 DT´s new piece are created based on an actual, but often feared theme of the piece - the fading of the aged body and the conflict of internal and external rhythms that accompany it, the distortion of body perception, power and weakness of movements and wishes and desires that have not been fulfilled.

"She saw a dream. Of long-gone loved ones calling her to join them, but she does not know whether she joined them or not…. Not because she didn't want to, but because she had lost her body - in her dream she saw that she had turned into a white river that flowed past the loved ones who were by the shore, she flowed forward, somewhere away."

Laser lights and a smoke machine are used during performance.

Discounted tickets on sale for participants of the conference "From farmhouse to parquet. Discussion on the history and design of the chair". To purchase a ticket, you must enter a code at the Fienta ticket office.
On October 21 at 11:00 a.m. you are welcome to participate in the Fine5 Dance Theater workshop, which will take place in ERM's Black box hall and last until 12:30 p.m. Tickets for participation in the workshop are on sale. Discounted tickets are available for participants in the workshop and the performance.

Premiere: April 13th 2023. at Russian Theatre RING stage.

Directors and choreographers: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik

Dancers and co-choreographers: Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Ekaterina Soorsk, Simo Kruusement

Music: Giovanni Albini (Italy)

Laserprojections: Argo Valdmaa and Renee Nõmmik

Costume: Kirill Safonov

Lighting: Ants Kurist

Photo: Merje Rääbis

Support: Tallinn City, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium

Eesti Rahva Muuseum Black box • Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Fine5 Tantsutetaer

5042276

info@fine5.ee