Fine5 Tantsuteater kutsub külla: ANTON OVCHINNIKOV "BEAUTY OF THE BEAST" (UKR)

Neljapäev, 23. mai kell 19:00 - 20:00

Sakala 3 teatrimaja V korruse proovisaal • Sakala 3, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

ENG below

Fine5 Tantsuteater kutsub külla: ANTON OVCHINNIKOV "BEAUTY OF THE BEAST" (UKR)

Idee, lavastus ja esitus: Anton Ovchinnikov
Pikkus 45 min
NB! Vestlus kunstnikuga toimub mõlemal etenduse päeval (22. ja 23. mail) vahetult peale etendust!

Etendus pakub uudse antiutoopilise nägemuse sellest, milline võiks välja näha klassikalise balletitehnika tund riigis, kus kogu kultuuritööstus töötab sõjalis-tööstusliku kompleksi toetamise nimel ning allub riiklikule ideoloogiale ja propagandale.
Klassikaline ballett on Venemaa kunsti ja kultuuri sümbol ning üks peamisi ekspordiartikleid. Lavastuses "Beauty of the Beast" ("Koletise ilu") vaatleb Ukraina tantsu– ja etenduskunstnik Anton Ovchinnikov klassikalist vene balletti kui estetiseeritud vägivalla vormi inimese ja tema keha vastu läbi P. Tšaikovski muusika balletile "Luikede järv".
Tänapäeval, kui Vene armee hävitab Ukrainas linnu ja elanikkonda, tõusevad ebainimlikkus ja häving Venemaa uuteks sümboliteks. Kuidas see metamorfoos muudab vaadet traditsioonilisele klassikalisele balletile? Kas väline esteetika ja ilus vorm võivad olla kattevarjuks Vene eliidi seadusetustele, antihumanismile ja keiserlikele- imperialistlikele harjumustele? Kuidas võib sõda muuta arusaama balletist kui kunstiliigist, mis on sügavalt juurdunud Euroopa kultuuris, kuid millest on saanud Venemaa kunstiekspordi alustala ja särav pealispind?
Etendus põhineb Anton Ovchinnikovi poeemil "Uus Vene ballett", mis on kirjutatud Venemaa sissetungi alguses Ukrainasse 31. märtsil 2022.
Anton Ovchinnikov on multidistsiplinaarne kunstnik, tantsija-koreograaf, produtsent ja kultuurijuht, Ukraina platvormi "Contemporary Dance Platform" kaasasutaja. Alates 2010. aastast on ta Kiievis toimuva Zelyonka kaasaegse tantsu festivali programmijuht. Alates 2008. aastast on ta tantsulavastuste kogukonna Black O!Range kunstiline juht, mille meeskonnaga koos on loonud üle 20 täispika etenduse. Aastatel 2016-2021 esines Anton Ovchinnikov sooloesinemistega ja lõi viis multidistsiplinaarset projekti, mida esitleti festivalidel Ukrainas, Euroopas ja USA-s.
Oma sooloesinemistel otsib Ovchinnikov vastuseid küsimustele, mis on esile kerkinud ukrainlaste ühiskonna- ja kultuurielu muutuste mõistmise käigus 21. sajandil. Tema teoste üheks tunnuseks on publiku aktiivne kaasamine laval toimuvasse.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Loov Euroopa projekt BET: Body, Experience, Time through 45+ dancers/ Tallinna Linn/ Trust for Mutual Understanding


Fine5 Dance Theatre invites: ANTON OVCHINNIKOV "BEAUTY OF THE BEAST" (UKR)
Performance by Anton Ovchinnikov
Duration 45 minutes
This performance offers a new anti utopian vision of what a traditional classical ballet technique class might look like in a country where the entire cultural industry works to support the military-industrial complex and is subject to state ideology and propaganda.
Russian classical ballet is the key symbol of Russian art and culture scene and one of the main subjects of cultural export. The performance "Beauty of the Beast" is looking at classical Russian ballet as an aestheticized form of violence against a person and the body filtered through the legendary music of P. Tchaikovsky (ballet "Swan Lake").
Today, as the Russian army destroys cities and the population of Ukraine, inhumanity and destruction become new symbols of Russia. How can this metamorphosis change the view of traditional classical ballet? Can it still be a cover for the lawlessness, anti-humanism and imperial habits of the Russian elite? How could war change the perception of ballet as an art form that is deeply rooted in European culture but has become a mainstay and glossy cover of Russian art for export?
The performance is based on the poem "New Russian Ballet" by Anton
Ovchinnikov, written at the beginning of Russia's invasion of Ukraine, namely on March 31, 2022.
Anton Ovchinnikov is a multidisciplinary artist, producer and culture manager, co-founder of UA "Contemporary Dance Platform". Since 2010 he is the program director of Zelyonka Contemporary dance festival in Kyiv, Ukraine.
Since 2008 he has been the artistic director of the Black O!Range dance productions company and created more than 20 full-length performances with his team. In 2016-2021 Anton Ovchinnikov presented a few solo performances and created five multidisciplinary projects which were presented at the festivals in Ukraine, Europe and USA.
In his solo performances, Ovchinnikov seeks answers to questions that arise in the process of comprehending the transformations of the social and cultural life of Ukrainians in the 21st century. One of the features of his works is the active involvement of the audience in what is happening on stage.
Support: Eesti Kultuurikapital, Creative Europe project: BET: Body, Experience, Time through 45+ dancers"/ Tallinn City Council/ Trust for Mutual Understanding

Sakala 3 teatrimaja V korruse proovisaal • Sakala 3, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Sakala 3, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Fine5 Tantsuteater

+3725042276

info@fine5.ee