Fine5 - "FN" ja "ARM" - ühel õhtul - 25. mail 19.00 Sakala 3 Teatrimajas

T 25. mai 2021 kell 19:00 - 21:30

Paus kahe lavastuse vahel ca 25 min

Sakala 3 Teatrimaja Blackbox ja II korruse fuajee · Sakala 3, Tallinn, 10141, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Fine5 Tantsuteater näitab 25. ja 26. mail kahte tantsulavastust ühel õhtul Sakala 3 Teatrimajas. Kell 19.00 etendub "FN" (Blackbox) ja 20.30 "ARM" (II korruse fuajee)
NB! PARKIMINE tasuta (Sakala 3 sisehoov)
TURVAMEETMED: vaatajad saalis hajutatud, piiratud arv istekohti, maskid.

"FN" - Fine5 Tantsuteatri koreograaf Renee Nõmmik on koos loomemeeskonnaga inspiratsiooni ammutanud tantsijate isolatsiooniperioodil salvestatud lühilugudest ja tänapäeva maailmas üha enam levivast vägivaldsuse humaniseerimisest ning vastandumistest. Piirid hägustuvad, väärtushinnangud nihkuvad, arusaamad ja hoiakud teisenevad. Kangutatakse riigipiire ja testitakse inimese sisemisi taluvuspiire. Kõik võistlevad üksteisega. Maailm, kus me täna elame, on täis ebakindlust ja erinevat informatsiooni, mis tahab olla tõde...Mida tunneb selles infoväljas meie vaim ja kuidas reageerib toimuvale keha? Kuidas täna iseennast kuulata ja kuulda ning kohanduda pidevalt muutuvas uues normaalsuses? Millal muutub meie keha sotsiaalse sõnumi peegeldajaks, infotöötlejaks ja lahinguväljaks?
Tantsijad: Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Simo Kruusement, Richard Beljohin
Koreograafia ja lavastus: Renee Nõmmik koos tantsijatega
Muusika ja audiovisuaalsed lahendused: Valentin Siltšenko ja Renee Nõmmik
Lavastuses on kasutatud sõjaväeparaadide helisalvestusi ja tantsijate lühivideosid.
Kostüüm ja lavakujundus: Kalle Aasamäe
Valgus: Ants Kurist
Esietendus 1. 11. 2020 Tallinna Vaba Lava Suures saalis EVPL-i festivalil.
Uuslavastus FN on valminud uurimistööna Kultuurkapitali õppejõu loomestipendiumi raames. Toetajad: Kultuuriministeerium, TLÜ

Lavastuses ARM uurib koreograaf Simo Kruusement mehelikkust ja naiselikkust läbi kaasajastatud, kuid pärimusele tuginevate kujundpiltide. Lavastuse loomisel on huvi keskmes mees ja naine ning nende omavahelised suhted, toetudes traditsioonilistele arusaamadele, ent lähtudes tänapäevasest kontekstist. Eestlasele on väidetavalt omane raske töö tegemine ja kinnine iseloom, mis on varjutanud tunded ja nende väljendamise. Armsatest ja siirastest sõnadest üksteisele on pigem puudus. Kuidas peaks siis suhtuma kõnekäändu; “Rääkimine hõbe, vaikimine kuld ”? Mehe naiselikkus ja naise mehelikkus on meie sisemised ürgsed minapildid, mis on aegade jooksul muutunud. Millisel moel me seda endas ja ühiskonnas täna tajume?
Koreograaf - Simo Kruusement
Tantsijad - Eneli Rüütli, Argo Liik
Muusika - Gerhard Lock
Kunstnik - Kalle Aasamäe
Valguskunstnik - Ants Kurist
Esietendus 18.02.2021
Simo Kruusement on Fine5 Tantsuteatri tantsijana osalenud erinevates lavastustes alates 2008. aastast(«Carmina burana», «Faasid-Remake», «...and Blue», «Hästi Tempe(t)reeritud klaviir», «Imeilus», «Mina olin siin», «Habras ilu», «FN», «Puudutada kuud» jne). Lisaks kaasaegsele tantsule on Simo huvitanud ka pärimustants ja lavarahvatants. Lavastus «Arm» on Simo suuremaid töid iseseisva koreograaf-lavastajana. Lavastus on osa magistritööst Tallinna Ülikooli BFM-i koreograafia õppekaval. Juhendaja Renee Nõmmik.
Gerhard Lock on TLÜ BFMi muusikateadlane ja helilooja, keda huvitab kõladisain ja heliruum ning erinevate meediumite interdistsiplinaarsus. Ta on Tallinna Ülikooli muusikateaduste ja multimeedia õppejõud.
Kalle Aasamäe on loonud autorikollektsioone nii Eestis kui ka välismaal, osalenud teatri- ja filmiprojektides ning õpetab moekunsti Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Ants Kurist on loonud ja teostanud Sakala 3 teatrimajas valguslahendusi erinevatele teatritele varsti ligi kolmkümmend aastat.
Eneli Rüütli ja Argo Liik on mõlemad lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala. Eneli juhendab kollektiive nii Tallinnas (Uppsar) kui ka Pärnus (Tuurit-Tuurit) ning Argo on lavastanud mitmeid Dance Factory tantsuprogramme ning tantsinud paljudes suurprojektides Eestis ja välismaal. Mõlemad on ka varasemalt osalenud Fine5 Tantsuteatri lavastustes.
Toetajad - Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Ülikool

Two Fine5 dance performances - "FN" and "ARM" - in one evening: on May 25th and 26th 19.00 at Sakala 3 Theatre House.

"FN"- Changes. Changes are everywhere - outside of us and inside of us. Boundaries are falling, values ​​are shifting, perceptions and attitudes are changing. State borders are being strengthened and internal tolerance limits are being tested. Everyone competes with each other. The world we live in today is full of different information that pretends to be the truth. How does our mind feel in this information field and how does the body react to it? How to listen and hear yourself today and adapt to the ever-changing new normality? When will our body become a reflector, information processor and battlefield of the social message? "FN" is based on short stories, insights and reflections recorded during the dancers' isolation period, supplemented by movement material created in the studio in the process of finding answers to questions. The research and creation process has been affected by the Covid19 pandemic and the isolation period.
Dancers: Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Simo Kruusement, Richard Beljohin
Director and choreographer: Renee Nõmmik with dancers
Music and video-visuals: Valentin Siltšenko and Renee Nõmmik
Costumes and scenography: Kalle Aasamäe
Lighting: Ants Kurist
Premiere 1. 11. 2020 Tallinn Vaba Lava
Supporters: Kultuurimisteerium, TLU

"ARM" (multiple possibilities for translation of the word: the wound, love, mercy...) is the new production of Fine5 Dance Theater, where choreographer Simo Kruusement explores masculinity and femininity through modernized images based on tradition. The focus of the production is on the man and woman and their mutual relations, based on traditional understandings, but put into the contemporary context. Estonians are said to be characterized by hard work and a closed nature that has overshadowed feelings and their expression. Rather, there is a lack of sweet and sincere words to each other. How, then, should the proverb be treated; "Speaking is silver, silence is gold"? Man's femininity and woman's masculinity are our inner primordial self-images that have changed over time. How do we perceive this in ourselves and in society today?
Choreographer - Simo Kruusement
Dancers - Eneli Rüütli, Argo Liik
Music - Gerhard Lock
Artist - Kalle Aasamäe
Lighting- Ants Kurist
Premiere 18.02.2021
Supporters - Cultural Endowment, Ministry of Culture, Tallinn University

Osta pilet

Sakala 3 Teatrimaja Blackbox ja II korruse fuajee • Sakala 3, Tallinn, 10141, Eesti

Google Map of Sakala 3, Tallinn, 10141, Eesti

Fine5 Tantsuteater

5137972

rene@tlu.ee