Finantseerimise nõustamine – erakapitali kaasamine

Teisipäev, 1. november 2022 - Teisipäev, 31. detsember 2024

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

Registreeru ja leia erarahastus oma tööstusettevõtte digipöörde elluviimiseks!

Tööstusettevõtete arendamine ja digitaliseerimine on eelarvemahukas. Hetkel valitsevad globaalkriisid on muutnud ligipääsu rahale keerulisemaks, samas kui konkurentsis püsimine eeldab juba praegu investeeringuid digitaliseerimisse.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub tööstus- ja tootmisettevõtete juhte, finantsjuhte ja arendusjuhte nõustamisele, mis aitab jõuda just teile sobivate tingimustega erarahastuseni.

Tööstusettevõtete arengu hoogustamiseks vajalik finantseering ei pea tulema ainult omakapitali, pangalaenu või avaliku toetusskeemi põhiselt. Üks võimalik variant on kaasata raha läbi erakapitali investeeringute. Erakapitali kaasamise kõige olulisemaks eelduseks on oma toote olemasolu või ambitsioon omatoote arendamiseks. Pakume praktilist ja turupõhist nõustamisteenust, kuidas ettevõttesse täiendavat kapitali tuua ja oma tegevust seeläbi kordades laiendada. Anname tööstusettevõtetele nõu, kuidas täiendada oma ärimudelit, arendada toodet/teenust, hindame ja loome vastavalt vajadusele otsekontaktid erakapitali pakkujatega nii Eestis kui välismaal. Muuhulgas nõustame, kuidas maandada erakapitali kaasamisega seonduvaid riske ning toetame kapitali kaasamise protsessi juriidiliste ja finantsalaste professionaalide abiga.

Nõustamisteenust pakuvad teadus- ja ärilinnaku Tehnopol mentorid, kelle kogemust ettevõtete rahakaasamise nõustamisel, saab mõõta miljonites eurodes.

Erakapitali kaasamise nõustamisteenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (töötajaid kuni 250 inimest ja käive kuni 50 miljonit eurot). Nõustamine arvestatakse ettevõttele riigiabina – vähese tähtsusega abi (VTA) 800 euro väärtuses.

Registreeru ja leia erarahastus oma tööstusettevõtte digipöörde elluviimiseks!

Lisainfo:
Anu Puusaag
teadmusmahukate tehnoloogiate valdkonnajuht
Teadus- ja ärilinnak Tehnopol

[email protected]

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (EDIH) on asutatud tõstmaks Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet, tuues tehisintellekti (AI) ja robootikalahendused tootmisesse ning aidates sellega kaasa nende edule maailmas. Ole kursis AIRE teenuste, koolituste ja üritusega SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia - EDIH, projekti number 101083677).

Valik

muuda

Osalus

Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle vähese tähtsusega abi (VTA) piirmäär 200 000 eurot ei ole täis*. Teenusel osalemisel saab ettevõte VTAd 800 euro ulatuses. Samuti on AIRE teenuste väravaks osalemine digiküpsuse hindamise nõustamise teenusel (600 EUR).

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.


Makseviis

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

info@aire-edih.eu