EROK üldkoosolek 2022

Neljapäev, 12. mai 2022 kell 15:00 - 17:00 EEST

Kaitseliidu Nõmme malevkonna ruumid • Plangu, 10919 Tallinn, Eesti

Zoom

Piletimüük internetis on lõppenud.

Veebis registreerumine on lõppenud!

Lugupeetud EROK liikmed

Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolek toimub neljapäeval, 12. mail 2022. a kell 15:00, KL Tallinna maleva ruumides Plangu 4.
Soovitatav riietus on tsiviilriided.

Koosoleku päevakava
1.Koosoleku avamine ja rakendamine
2.EROK juhatuse kokkuvõte
3.EROK 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine
4.EROK 2022. a eelarve kinnitamine
5.EROK ametikandjate valimine (peasekretär)
6.Sõnavõtud (eelnevalt registreeritud)

Seekord on üldkoosolekul osalemiseks kaks võimalust:
1.füüsiliselt kohale tulles;
2.virtuaalselt.

Mõlema osalemise vormi puhul toimub hääletamine e-hääletusena, st hääletada saavad ka virtuaalsed osalejad. E-hääletus toimub läbi spetsiaalse turvalise e-hääletus platvormi ja algab üldkoosoleku algusega ning lõpeb 5-10 minutit enne üldkoosoleku lõppu.

NB! EROK toetajaliikmed ei oma hääleõigust.

Juhul kui üldkoosolekul ei osale või ei ole esindatud EROK põhikirja punktis 4.11 nõutav arve EROK liikmeid, kutsutakse vastavalt põhikirja punktile 4.12 sama päevakorraga kokku uus üldkoosolek vähemalt üks kuu (12.06) hiljem.

Kaitseliidu Nõmme malevkonna ruumid • Plangu, 10919 Tallinn, Eesti

Google Map of Plangu, 10919 Tallinn, Eesti

Eesti Reservohvitseride Kogu MTÜ

info@erok.ee