Eneseregulatsioonioskuste kujundamine lasteaias

K 25. november 2020 kell 12:30 - 15:30

Veebikeskkond Zoom

Piletimüük internetis on lõppenud.

Õpetajad on lasteaias hädas keerulise käitumisega lastega. Sellel koolitusel jagame mõtteid ja nippe mida teha, et keskkonda lapsele turvalisemaks muuta. Varem osalenute soovitusel on koolituse kestuseks 3 tundi.

Leiame vastused küsimustele:
- Millised tõenduspõhised abivahendid õpetajat aitaksid?
- Mida teha kui laps on põrandal pikali, karjub, loobib asju ja rühma teised lapsed näevad seda päevast päeva? Kes sellise käitumise puhul sekkub ja kuidas sekkub?
- Mis on viha väljaelamise alternatiivid, miks stressipall ei ole hea vahend madala eneseregulatsiooniga lastele?
- Miks pahandamine ja karistamine ei aita olukorda parandada?
- Kuidas lastega kokkuleppeid sõlmida?
- Kuidas õpetajate ja õpetaja abide vahel sarnaseid kokkuleppeid sõlmida?

Püüame mõelda ja lähtuda põhimõttest - keerulise käitumisega laste puhul on enamasti tegemist oskuste puudumisega, meie ülesanne on neile seda õpetada.

Väga soovitame, et õpetaja, kes koolitusel osaleb, on kuulanud eelnevalt loengut “Appi, mu rühmas on keerulise käitumisega laps”.

Koolitaja on Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht ja koolitaja Liina Lokko, kes on kaasava hariduse teemadega tegelenud juba üle 18 aasta. Viimastel aastatel on olulisemaks koolitusvaldkonnaks tõusnud laste eneseregulatsioonioskuste kujundamine ning käitumishäirete ennetamine ja leevendamine. Liinal on pedagoogiline haridus ja teadusmagistrikraad arstiteaduskonnast epidemioloogia erialalt, lisaks rohked enesetäiendused erinevatelt koolitustelt nii Eestist kui mujalt. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös varajase märkamise ja sekkumise põhimõtetele.

Koolitus toimub veebis, Zoomi keskkonnas. Osaleda saab nii nutiseadme kui arvuti vahendusel, soovitame kasutada arvutit. Mikrofoni kasutamise võimalus on soovituslik, kaamera ei ole vajalik.

Registreerunutele edastame täpsema info päev enne koolituse toimumist e-kirja teel.

Osta pilet

Korraldaja

Varajase Kaasamise Keskus

E-post: koolitus@vkkeskus.ee