EMA 2.0 MUUTUMISTSÜKKEL

Esmaspäev 25. oktoober - Pühapäev 31. oktoober 2021 EET

https://www.facebook.com/groups/1942609952568882

Piletimüük internetis on lõppenud.

EMA 2.0 muutumistsükkel on kaheksa nädalat kestev emadele suunatud programm, mille käigus rakendan enda loodud muutusi ja eesmärkide täitumist soodustavat metoodikat Sinu valitud elumuutuse, harjumuse või eesmärgi saavutamiseks.

EMA 2.0 muutumistsükkel on Sinu eripärasid arvestav personaalne tööriist, mis ei muuda soovitud muutusi mitte ainult teostatavaks, vaid ka meeldivateks. Selleks, et mõista, kas EMA 2.0 programm on midagi, mis on Sinu elust täna puudu, hinda oma tänast olukorda järgnevate küsimuste abil. Kas:

🟡 Sa tunned, et oled end laste ja pereelu kõrval kaotanud;
🟡 Sa tunned, et oled jooksnud tupikusse ning vajad pidepunkti, mille toel taas tasakaal oma elus leida;
🟡 Sa tunned, et soovid tegeleda enesearenguga, kuid ei oska kuskil alustada ega selleks vaba ajaakent leida;
🟡 Sa tunned, et soovid vabaneda mõnest ebameeldivast või tülikast harjumusest;
🟡 Sa tunned, et soovid taaselustada mõne vana harjumuse;
🟡 Sa tunned, et soovid oma senise elukvaliteedi viia veelgi kõrgemale tasemele;
🟡 Sa tunned, et oled uudishimulik õppija ja enesearengu entusiast;
🟡 Sa tunned, et soovid enda kohta rohkem teada saada?

EMA 2.0 muutumistükli programm on Sinu jaoks, kui vastasid “Jah” vähemalt ühele ülalolevale küsimusele, sest nendele ja teistelegi küsimustele vastamisel ning toimivate lahenduste leidmisel Sulle kogu muutumisprotsessi vältel toeks olema hakkangi.

Iga nädal jagan Sinuga paberkujul ja/või virtuaalset arenguvihikut, toetust eesmärgi sõnastamisel, ettevalmistatud nädala kokkuvõtvat ja uue tutvustavat videot, nädala alamteemalist sisekaemust soodustavaid küsimusi ning ühte ülesannet, mille krooniks on personaalne tagasiside Su senistele küsimustele/sisemistele takistustele või mõtetele.

Lisaks etteantud materjalile jagan grupisiseselt ka kõiki oma aastatega kogunenud koolitaja ning psühholoogiaalaseid teadmisi nii mõttelaadi, nippide kui rakenduste näol, mis veelgi personaalsemalt Sinu muutumisteekonda toetavad.

Programmi lõpuks oled:

🌟 saavutanud oma püstitatud eesmärgi, elumuutuse, või soovitud harjumuse;
🌟 õppinud tundma oma suurimaid sisemisi takistajaid;
🌟 õppinud nägema ja aktsepteerima eneses neid osi, mis on seni soovituni jõudmist takistanud;
🌟 koostanud kogu muutumisprotsessi käigus just Sinu eripäradega arvestava arenguvihiku, millesse talletatud teadmisi saad igal järgneval iseseisval või EMA 2.0 grupimentorluse muutumistsükli harjumuse juurutamisel taas kasutusele võtta;
🌟 täiendava lisandväärtusena saad läbida oma teekonda üheskoos teiste sarnase mõtteviisiga emade keskel, kellega koos end kriitika- ning hinnanguvabas keskkonnas hoitud ja mõistetuna tunned.

Kogu tundmatu teekonna ajal ei ole Sa oma küsimuste ega mõtetega üksi, kuid teisalt ei tehta ühtegi olulist sammu Sinu eest ära, mis on parim kooslus, et programmi lõpus mõistaksid kõige olulisemat – muutused, millest unistada julged, on Sinu sees juba alanud ning jõud nende saavutamiseks olemas. Sinul jääb üle veel vaid astuda esimene julge samm.

Programmi maksumus on 35€ eurot, mis teeb natuke rohkem kui 4€ nädalas investeeringut enese heaollu ja elukvaliteedi tõusu.

-----
Mida programmi läbinud oma kogemuse kohta on rääkinud:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Veelkord avaldan siirat tänu sellise programmi eest. Mul oli tõeliselt põnev, sain palju toetust ja analüüsi, tänu sisukatele vastustele õppisin ka enda kohta uut. Mul oli seda restarti väga vaja. Aitäh! ❤"
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Tahan väga tänada. Ma vajasin seda tõuget. Hirmus on küll aga ka põnev see muutumine. Mis iganes tähtede seisu pärast see kuulutus minu feedi sattus, ma tänan seda ka. Olen tänulik ja tahan veel. 🙂"
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"See kursus andis mulle võimaluse enda teemadele taiesti teise nurga alt otsa vaadata. Möttetöö tuli muidugi mul endal ära teha, aga iganädalased olulised küsimused aitasid mind väga hästi edasi. Ma ei jõua alati videode vaatamiseni ja sellepärast oli mul väga hea meel, et palju olulist infot oli tekstina ka."
-----

Ootan meie ühist koostööd avatud meele ning siira rõõmuga!

Mugavate muutusteni,
Katrin Loodus

-----------------------------------
Katrin Loodus on kahe väikese lapse ning osakoormusega palgatöö kõrvalt edenedamas Eesti esimest emadele suunatud positiivsete harjumuste ja ajajuhtimise enesearenguprogrammi EMA 2.0, millega soovib anda oma panuse Eesti emade vaimse heaolu tõstmisse. Ta on enam kui viieaastase kogemuse ja kahekordselt aasta parima õppejõu tiitliga tunnustatud lektor ja täiendkoolitaja. Lisaks põhitööle on ta juhtinud rahvusvahelisel robotite võistlusel esikohani viieliikmelise robootikameeskonna ning olnud aktiivne mitme mittetulundusühingu asutaja või aktiivne liige. Aktiivse ühiskonna heaolu mõjutajana omandas ta uskumuse, et ajajuhtimine ei ole mitte ainult soovituslik, vaid ellujäämiseks kohustuslik oskus igas eluetapis. Enim on Katrin võitnud elukogemusega kogutud ajajuhtimise teadmiste praktikasse panekust aga just emaks saades, kui pereelu kõrvalt lisaks palgatööle ning ettevõtluse edendamisele tasakaalu säilitama on pidanud. See oskus pole kaasa sündinud, vaid omandatud ebaõnnestumistele järgenud õnnestumiste käigus. Tänaseks on produktiivsuse teoreetilised ja praktilised teadmised pandud igale emale lihtsasti kättesaadavale kujule EMA 2.0 muutumistsükli programmis ning ajajuhtimise töötoas, sest Katrin väärtustab enim aega, millega pidevas muutuses kulgevas elus kõigele muule aegumatut väärtust saab luua.

Osta pilet siit

Katrin Loodus | EMA 2.0

info@emakaksnull.ee