DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS: Merike Estna

Laupäev, 8. mai 2021 kell 11:00 - 14:00

Zoom

Piletimüük internetis on lõppenud.

TantsuRUUM kutsub üheskoos liikumise olemuse üle mõtisklema!

U u r i m u s l i k u d k o h t u m i s e d :

DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS

kuraator Henri Hütt L 8\.mai kell 11-14 ~ lektor Merike Estna (kestuse sisse arvestatud ka paus)

O s a l u s p a n u s: 6 eur

Veebikohtumine lektor Merike Estnaga toimub 8. mail ZOOM keskkonnas. Kohtumisel toimub loeng ja ühine arutelu.

Aeg-ruumiga tegelevatel kunstižanritel tuleb tihti kokku puutuda dramaturgia mõistega, kuid kas iga valdkond saab antud mõistet üheselt kasutada? Eesti teatripraktikas on dramaturgia üks hägusemaid mõisteid, olles suuresti seotud kirjaliku näidenditeksti dramaturgiaga. Teatril ja tantsul on palju ühist, aga on ka palju spetsiifilisi erisusi.

Kas tants peab hakkama saama samade vahenditega, millega teater?

Kas tantsukunst saab toetuda dramaturgia mõistet kasutades teistele kunstivormidele või peab leiutama oma?

Milline on ja saab olla dramaturgi roll tantsulavastuse loomisprotsessis?

Merike Estna (1980) on kunstnik, kes tegeleb maalikunsti meediumi piiride kompamisega, olgu tulemuseks siis maal kui ruum, maal kui riietus, maal kui kook või maal kui vaip. Oma töödes toob Estna paralleeli DJ-tööga: nii nagu DJ sämplib muusikat, kasutab Estna maalides korduvaid elemente, viipekeele märke, pintslitõmbeid, sümboleid kui viiteid. Traditsiooniliste käsitöötehnikate kasutamisega tõstatab Estna küsimusi maalikunsti maskuliinsusest, millega on ajalooliselt tõmmatud terav piir kunsti ja käsitöö vahele.
Estnal on lõpetanud maalikunsti bakalaureuse Eesti Kunstiakadeemias ja magistrantuuri Londoni Ülikooli Goldsmithsi kolledžist.

TantsuRUUMis kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad dramaturgia käsitluse alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel leiab aset üks ettekanne eriala professionaalilt, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.

Rohkem infot: https://www.facebook.com/events/426998631752623
https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/

Eesti Tantsuagentuur, TantsuRUUM

+372 5622 4717

tantsuruum@tantsuagentuur.ee