DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS: Marion Jõepera

L 17. aprill 2021 kell 11:00 - 14:00

Zoom

Piletimüük internetis on lõppenud.

TantsuRUUM kutsub üheskoos liikumise olemuse üle mõtisklema!

U u r i m u s l i k u d k o h t u m i s e d :

DRAMATURGIA VÕIMALUSED JA VÕIMATUSED TANTSUKUNSTIS


kuraator Henri Hütt
L 17. aprill kell 11-14 ~ lektor Marion Jõepera
(kestuse sisse arvestatud ka paus)


O s a l u s p a n u s: 6 eur


Veebikohtumisel lektor Marion Jõeperaga toimub loeng ja ühine arutelu. Räägime dramaturgiliste vahenditega teekondade loomisest teatri piirialadel ja sealt väljas. Mõtleme teekondade sisu üle, vestleme ruumitajust ja ruumi olulisusest elamuste loomisel.

Aeg-ruumiga tegelevatel kunstižanritel tuleb tihti kokku puutuda dramaturgia mõistega, kuid kas iga valdkond saab antud mõistet üheselt kasutada? Eesti teatripraktikas on dramaturgia üks hägusemaid mõisteid, olles suuresti seotud kirjaliku näidenditeksti dramaturgiaga. Teatril ja tantsul on palju ühist, aga on ka palju spetsiifilisi erisusi.

Kas tants peab hakkama saama samade vahenditega, millega teater?
Kas tantsukunst saab toetuda dramaturgia mõistet kasutades teistele kunstivormidele või peab leiutama oma?
Milline on ja saab olla dramaturgi roll tantsulavastuse loomisprotsessis?


MARION JÕEPERA (1982) on rännakudramaturgiale keskendunud matkaja ja teekonnadisainer, kes kasutab dramaturgilisi vahendeid teatrielamuste, teenuste ja seikluste loomisel. Ta on kaitsnud 2017. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias doktoritöö teemal "Ruumitaju loomine ja suunamine kui postdramaatilise dramaturgi peamine töövahend". Hetkel elab ja töötab ta Inglismaal.

TantsuRUUMis kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad dramaturgia käsitluse alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel leiab aset üks ettekanne eriala professionaalilt, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.

Rohkem infot: https://www.facebook.com/events/371470317305455/
https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/

Osta pilet

Korraldaja

Eesti Tantsuagentuur, TantsuRUUM

Telefon: +372 5622 4717

E-post: tantsuruum@tantsuagentuur.ee