Järelvaatamine: BIOTOOPIA - kunsti-, teaduse- ja tehnoloogia hübriidkonverents Worksup platvormil

Neljapäev, 26. august - Laupäev, 28. august 2021

Viinistu Kunstisadam • Viinistu küla, Kuusalu vald, Eesti, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

26-28. augustil kohtusid kunstnikud, loodusteadlased, filosoofid ja posthumanistid Viinistu Kunstisadamas toimuval rahvusvahelisel hübriidkonverentsil BIOTOOPIA*. Konverents on inglise keeles.

Biotoopiat köidab elusolendite vastastikune mõju ja infovahetus ning intellekti ilmingud looduskooslustes, kuid teeb valvsaks inimese jõuetu reaktsioon elurikkuse hoidmisel tervel planeedil. Antropotseenisajandite jooksul on inimesed sekkunud looduse iseregulatsiooni ja käivitanud arenguid, mis võivad saatuslikuks saada kogu biosfäärile. Nüüd siin 21. sajandi hakul püüame pidurdada halbu stsenaariumeid ja sõnastada looduse ja inimese uut tüüpi suhteid. Sellistele muutustele hoo andmiseks otsib Biotoopia värskeid koostöövorme kunstide, teaduse ja biosfääri vahel, et valmistada pinda uute mõttemustrite tärkamiseks. Biotoopia hooandjaks toaaedniku tark abiline Click & Grow.

Esimene Biotoopia keskendus ökosüsteemsusele ja elurikkusele – interaktsiooni, kommunikatsiooni ja intellekti ilmingutele looduskooslustes, tehnoloogia osale loodusuuringutes ning posthumanistliku eetika küsimustele.

Biotoopia 2021 peamised välisesinejad olid filosoof ja taimede intelligentsust uuriv teadlane Vicente Raja (Hispaania), kultuuriteoreetik Ewa Domanska (Poola), kunstnik Timur Si-Qin (USA/Saksamaa), bioloog ja kirjanik Andreas Weber (Saksamaa) ja kunstnikud Nathalie Beekman (Holland) ning T.S. Anna (Läti). Nendega astusid dialoogi eesti tippteadlased ja kunstnikud.

Lisaks ettekannetele ja vestluspaneelidele oli konverentsil ka Biotoopia teemadest lähtuv kunsti- ja muusikaprogramm, loodusmatk ning kõikidele osalejatele avatud töötoad. Konverentsi ajal toimus Viinistu Kunstisadama õualal mitmeid aktiivseid tegevusi. Kogu Biotoopia programmi kuraator on kunstnik ja visionäär Peeter Laurits.

Biotoopia 2021 toimus hübriidkonverentsina – selle füüsilise kohaolekuga sündmus leidis aset Viinistu Kunstimuuseumis, kuid 26.08-27.08 päevade programmid kanti üle veebikeskkonnas Worksup platvormil.

Konverentsi on võimalik järgi vaadata kuni 31.07.2022 Worksup keskkonnas. Sinna sisenemise juhised saadetakse teile peale järelvaatamise pileti soetamist automaatselt.

Konverentsi peasponsor on Click & Grow. Sponsorid on Ecosh Life, ePPC ja Wizon. Vabatahtlikke riietas Muulin. Toetajad on Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ja Viinistu Kunstisadam.

Programmi info on leitav www.biotoopia.ee veebilehelt.

  • Biotoopia nime laenasime Sirje Helme, Eha Komissarovi ja Ando Keskküla kureeritud 1995. aasta näituselt, mille algatatud teemaarendusi me jätkame.

Viinistu Kunstisadam • Viinistu küla, Kuusalu vald, Eesti, Eesti

Google Map of Viinistu küla, Kuusalu vald, Eesti, Eesti

Estonian Anthropocene Center NGO

info@biotoopia.ee