Bilansi ja kasumiaruande lugemise baaskoolitus ettevõtjale

Kolmapäev, 26. aprill 2023 kell 10:00 - 13:00

Täpsustamisel

Piletimüük internetis on lõppenud.

Koolitusel keskendume ettevõtte bilansi ja kasumiaruande lugemisele, analüüsime bilansi ja kasumiaruande omavahelisi seoseid.

Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse tulemusena suureneb sinu võimekus analüüsida rahavooge aruannetes. Koolituse läbinuna: mõistad, miks alati ettevõtte kasum ei tähenda samas summas raha arveldusarvel; saad aru info ja dokumentide esitamise vajadusest raamatupidajale; oskad kulu tegemisel hinnata selle mõju aruannetele.

Sihtrühm
Väike-ja mikroettevõtete juhid, osakondade- ja tootmisjuhid, kelle tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestusega.

Teemad
-Bilansi mõiste ja kirjete rühmitus
-Kasumiaruande mõiste ja kirjete rühmitus
-Kasumiaruannete skeemide erinevused
-Bilanss ja kasumiaruande sidusus

Koolitaja
Koolitaja on 21-aastase kogemusega Virge Ratassepp, kes omab raamatupidamise kutset, tase 6. Virgel on pikaajaline kogemus ettevõtluses ja täiskasvanute erialases nõustamises.

Aeg ja maht
26.04.2023, kell 10.00 – 12.30.
Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi.

Toimumiskoht
Täpsustamisel.

V.Finantser OÜ

+37255537235

virge@finantser.eu