Bilansi ja kasumiaruande lugemise baaskoolitus ettevõtjale

Kolmapäev 26. aprill kell 10:00 - 13:00

Täpsustamisel

Koolitusel keskendume ettevõtte bilansi ja kasumiaruande lugemisele, analüüsime bilansi ja kasumiaruande omavahelisi seoseid.

Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse tulemusena suureneb sinu võimekus analüüsida rahavooge aruannetes. Koolituse läbinuna: mõistad, miks alati ettevõtte kasum ei tähenda samas summas raha arveldusarvel; saad aru info ja dokumentide esitamise vajadusest raamatupidajale; oskad kulu tegemisel hinnata selle mõju aruannetele.

Sihtrühm
Väike-ja mikroettevõtete juhid, osakondade- ja tootmisjuhid, kelle tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestusega.

Teemad
-Bilansi mõiste ja kirjete rühmitus
-Kasumiaruande mõiste ja kirjete rühmitus
-Kasumiaruannete skeemide erinevused
-Bilanss ja kasumiaruande sidusus

Koolitaja
Koolitaja on 21-aastase kogemusega Virge Ratassepp, kes omab raamatupidamise kutset, tase 6. Virgel on pikaajaline kogemus ettevõtluses ja täiskasvanute erialases nõustamises.

Aeg ja maht
26.04.2023, kell 10.00 – 12.30.
Koolituse maht: 3 akadeemilist tundi.

Toimumiskoht
Täpsustamisel.

Osta pilet

V.Finantser OÜ

+37255537235

virge@finantser.eu