AI otstarbekuse nõustamine

Esmaspäev 31. oktoober 2022 - Reede 30. juuni 2023

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

AIRE pakub tehisintellekti lahenduste otstarbekuse nõustamise teenust, mille käigus hindame Teie ettevõtte võimekust rakendada tehisintellekti lahendusi. Hindamise tulemusena valmib eksperthinnang, mis koosneb ettevõtte hetkeseisu kaardistusest, digitehnoloogiate ja andmete kasutuse analüüsist ning tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkusest/eeldusest ja otstarbekusest.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida tehisintellekti lahendustesse ettevõttes.

Protsessikeskse analüüsi käigus aidatakse mõista, kuidas ettevõttes juba kasutuselolevaid tehnoloogiad ja andmeid optimeerida tehisintellekti kasutuselevõtuks. Lisaks käsitleb analüüs ettevõtte võimekust suurendada paindlikkust digilahendustega, hõlbustades protsesse ning suurendades ettevõtte konkurentsivõimet.

AI otstarbekuse nõustamist viivad läbi pikaajaise kogemusega tööstusprotsesside eksperdid tehisintellekti vallas, kelle toovad kokku Teadus- ja ärilinnak Tehnopol ja Tartu Teaduspark.


Teadus- ja ärilinnak Tehnopol kaudu on 2022 a saanud nõustamist kokku 15 ettevõtet alates alles alustanud tootmisettevõtetest kuni pikka aega turul olnud tööstusettevõteteni. Paljud AI nõustamise läbinud ettevõtted on suundunud edasi teistesse AIRE teenustesse (demoprojektide elluviimine, avaliku ja erakapitali kaasamise rahastamine) ning ka AI arenguprogrammi, mis jagab täiendavat rahastust konkreetsete AI põhiste projektide elluviimiseks (rohkem infot – ai.tehnopol.ee). Kontakt – Anu Puusaag, targa tehnoloogia valdkonnajuht (Tehnopol); anu.puusaag@tehnopol.ee .

Tartu Teaduspargi kaudu said perioodil november 2021 – juuni 2022 AIRE tehisintellekti alast nõustamist 12 ettevõtet, sh Tarmeko Spoon, HUUM, Tiksoja Puidugrupp, Estiko Plastar, Torm Metall. Nõustamist saanud ettevõtted on juba koostanud oma tehisintellekti lahenduste pilootprojekte, millele on ka MKM'i rahastatud AI arenguprogrammist (Teadus- ja ärilinnak Tehnopol) toetust saadud, sh Tarmeko Spoon sai pilootprojekti rahastuseks toetuse summas 65 000 eurot ja HUUM 35 000 eurot. Kontakt – Martin Rebane, AI valdkonnajuht (Tartu Teaduspark); martin.rebane@teaduspark.ee .

Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol ja Tartu Teaduspargis viivad tööstusettevõtetele suunatud AI rakendamise otstarbekuse nõustamisteenust läbi 4 partnerettevõtet: Digiwise OÜ, Proud Engineerings OÜ, Lean OÜ ning Net Group OÜ.

Lisainfo: info@aire-edih.eu


Tutvu teiste AIRE teenustega SIIN.

--------------------------------


AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena.
AI otstarbekuse nõustamise teenuse VTA summa on 1400 EUR.
AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.


* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.


--------------------------------

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit "European Digital Innovation Hubs" programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Registreeru

Valik

muuda

Osalus

Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle vähese tähtsusega abi (VTA) pole täis*. AI otstarbekuse hindamise teenusega saab ettevõte vähese tähtsusega abi 1400€ ulatuses. Ettevõtte digiküpsuse hindamise läbimine on eeldus AIRE teenustel osalemiseks (VTA arvestuses 600€).

Arve alusel osalemiseks palume teada anda oma soovist info@aire-edih.eu

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Täisnimi

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.


Makseviis

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

info@aire-edih.eu