Kutse veebikoolitusele: AI projekti planeerimise praktiline kursus

Esmaspäev 20. veebruar - Reede 3. märts EET

Veebiseminarid: 20.02 ja 3.03 14.00-15.00

ZOOM

Sa tead võimalustest, mida pakub tehisintellekti projekti planeerimine tööstusettevõtte konkurentsivõime kasvule. Investeering teadmistesse, kuidas iseseisvalt tehisintellekti projekti planeerida, on saavutatav osaledes AIRE keskuse pakutaval koolitusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus“.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Ajavahemikul 20. veebruar kuni 3. märts 2023 toimuv kursus pakub väärtust Sinu ettevõtte näitel reaalselt loodava tehisintellekti projekti plaani planeerimise tasandist- millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused ja kitsaskohad. Selle kursuse lõpuks koostate lektorite juhendamisel projektiplaani tehisintellekti projekti läbiviimiseks oma organisatsioonis ja saate individuaalset tagasisidet koos ekspert ettepanekutega.

Koolituse eesmärk on iseseisvalt koostada tehisintellekti projekti plaan, kasutades CRISP-DM mudelit. Iga projekti kohta jagatakse individuaalset tagasisidet koolitajate poolt.

NB! Selle projekti jaoks ei ole tarvis reaalseid andmeid koguda ega analüüsida. Kursusel osalemise eelduseks on varasemalt läbitud kursus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes” (toimub 23.01-12.03.2023, registreeru SIIN).

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega ja kes on varasemalt läbinud baaskursuse “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad ja IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja tehisintellekti lektor Ardi Tampuu (PhD) ning Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi masinõppe nooremteadur Mari-Liis Allikivi.

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka koosnedes järgnevast:
➠ 20.02.2023 sissejuhatav veebiseminar (kuni 60 minutit);
➠ iseseisvast tööst perioodil 20. – 26.02.2023 (kuni 8 tundi);
➠ 03.03.2023 toimuv lõpetav veebiseminar: arutelu ja individuaalne tagasiside kursuse projektidele ( u 60 minutit).

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele aitab kursuse mõista just neid teemasid ja kitsaskohti, mida veel ei teata ja luua visuaalne üldpildi, kuidas väikestest juppidest planeerida terviklahendust oma ettevõtte jaoks.

Koolituse edukal läbinud õppur:
➠ saab planeerida koolitajate juhendamisel tehisintellekti projekti plaani oma ettevõtte jaoks kasutades CRISP-DM raamistikku;
➠ saab äriliste eesmärkide “tõlkida” andmeanalüüsi eesmärkideks oma ettevõtte jaoks;
➠ saab hinnata milliseid andmeid on vaja koguda projekti teostamiseks;
➠ saab arutleda sobivate meetodite üle;
➠ saab planeerida projekti hindamist ja juurutamist.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 15. veebruar 2023.

Kui tahad, et sinu ettevõte oleks alati kursis teaduse viimaste läbimurretega, siis tule tehisintellektist tulenevaid võimalusi tutvustavale koolitusele!

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ'lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. Peale koolitusele registreerumist saab ettevõte ligipääsu digiküpsuse hindamise keskkonnale.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 / 20. – 26.02.2023 /

/20.02 kl 14.00–15.00/ Veebiseminar: Sissejuhatus kursusele

Iseseisva projekti kirjutamine (esitamise tähtaeg 26.02)

NÄDAL 2 / 27.02. – 3.03.2023 /

/03.03., kl 14:00.00–16:00/ Seminar: Kursuse individuaalne projekti tagasiside ning arutelu

Lõpuseminaril teeme kokkuvõtte õpitud materjalist ja projektidest, sealhulgas levinud vigadest. Lisaks antakse kõigile osalejatele individuaalset tagasisidet ja võimalus arutada oma projekti koolituse läbiviijatega.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, "Andmeteaduse võimalused äriettevõttes", "How artificial intelligence can support healthcare" kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Mari-Liis Allikivi, MSc (PhD omandamisel)

Mari-Liis Allikivi on Tartu Ülikooli doktorant ja masinõppe nooremteadur. Oma teadustöös uurib ta, kuidas ehitada usaldusväärseid masinõppe mudeleid, mis ei oleks liialt enesekindlad ning oskaksid kasutajale öelda, kui nad ennustust anda ei oska. Varasemalt on Mari-Liis tegelenud bioinformaatika ning terviseandmete analüüsiga. Lisaks on Mari-Liisil Tartu Ülikoolis 10 aastane õpetamiskogemus, osaledes andmeteaduse, masinõppe, tehisnärvivõrkude ning ka paljude teiste kursuste läbiviimisel.

Ardi Tampuu, PhD

Tartu Ülikooli tehisintellekti lekrotil Ardi Tampuul on ligi 10 aastat andmeteaduse rakendamise ning õpetamise kogemust. Peamiselt teaduslike teemade nagu ajuandmete ning genoomika andmete analüüsi juurest on ta aja jooksul liikunud rakenduslikemate teemade suunas nagu isejuhtivad sõidukid ning masinnägemise rakendamine reaalelu probleemide lahendamiseks. Õppetöös on tema jaoks oluline anda tudengitele arusaam kogu andmetel põhineva lahenduse elutsüklist, sh lahenduste mingisse tööprotsessi juurutamisel tekkida võivatest probleemidest. Tuhandete osalejatega täiendõppekoolituste “Tehisintellekti Algkursus” ning “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes” loomisel on eesmärgiks olnud aidata tavakodanikul tajuda, millistes probleemides võiks tehisintellektist abi olla ning milliseid andmeid on selle jaoks vaja.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

Registreeru

Valik

muuda

Osalus

Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle vähese tähtsusega abi (VTA) piirmäär 200 000 eurot ei ole täis. Kursusel osalemisel saab ettevõte VTAd 480 euro ulatuses (komisjoni määruse nr 1407/2013 alusel), mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel või katkestamisel.

Samuti on kursusel osalemise tingimuseks digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Küsimustiku link saadetakse pärast registreerumist e-mailile.

Suurettevõtete töötajatel ning arve alusel osalemiseks palume teada anda oma soovist koolitused@aire-edith.eu

0.00

Tasuta

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.

Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu.

Digiküpsuse hindamise maksumus arvestatakse ettevõtte kohta ühekordse VTA-na summas 600€.

Osaleja #1

Vajalik täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks

Täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks on vajalik ka osaleja postiaadress (võib olla ka ettevõtte aadress).

Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.


Makseviis

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

koolitused@aire-edih.eu