Kohanemiskoolitus - Eesti tööturg

Reede, 15. detsember 2023 kell 15:00 - 19:00 EEST

Online

Kõik piletid on hetkel välja müüdud.

Tööteemalisel koolitusel anname ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööigusest.
Vaatame koos, millised on olulised suunad Eesti tööturul, millised institutsioonid
toetavad töötajat tööturule sisenemisel ning millised toetavad töötajat õiguslike
küsimuste korral. Tutvume Töötukassa võimalustega: e-Töötukassa,
karjäärikonsultantide teensued, koolitused jne. Vastame osalejate küsimustele ning
arutame koos erinevaid karjäärivõimalusi Eesti tööturul.
Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi ja Eesti Tööinspektsioon.

Eesti Pagulasabi

+ 372 53711770

counselling@pagulasabi.ee