EST Kohanemiskoolitus - Haridussüsteem Eestis

Zalong • Ülikooli 5, 10114 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Vaata teisi toimumisaegu

Haridusteemalisel koolitusel tutvume Eesti haridussüsteemiga, seda alusharidusest (lastehoid ja lasteaiad), põhi-, kesk - ja kõrghariduseni.

Käsitleme teemasid, mis puudutavad noorsootööd ja huviharidust, erinevaid kutseharidusvõimalusi, täiskasvanuõpet. Vaatame koos, millised on edasiõppimisvõimalused peale põhikooli või gümnaasiumi, millised on võimalused tõendada enda haridustaset Eestis (Eesti ENIC/NARIC Keskus), jne.

Vastame osalejate küsimustele ja aitame leida lahendusi, et toetada osalejaid osa saamaks Eesti haridussüsteemi võimalustest.

Ootame osalema pagulastaustaga inimesi, koolitus toimub vene keeles.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi.

Zalong • Ülikooli 5, 10114 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Ülikooli 5, 10114 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Eesti Pagulasabi

+ 372 53711770

counselling@pagulasabi.ee