Kutse koolitusele: Kaasaegsed automatiseerimise tehnoloogiad ja lahendused ABB RobotStudio ja B&R Industrial Automation tehnoloogiate näidetel (puidu- ja mööblitööstuse kogemuslood, ing keeles)

Reede, 31. märts 2023

Algus kell 10:00 - lõpp kell 16:15

TalTech — Tallinna Tehnikaülikool • Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Tehisintellekti- ja robootiakeskus AIRE koostöös ABB-ga kutsub Teie ettevõtte töötajaid osalema ühepäevasel sissejuhataval koolitusel, kus tutvustatakse kaasaegsete automatiseerimise tehnoloogiate (ABB RobotStudio, B&R Industial Automation) olemust, rakendusi ja praktilisi lahendusi. Koolitusel keskendutakse puidu- ja mööblitööstuse näidetele ning koolituse viivad läbi ABB eksperdid, spetsialistid ning praktiliste kogemuslugudega esineb külalisesinejana Leedu tööstusautomaatikaettevõte Robotex (projektiportfellis IKEA, Baltic Block, SBA Group jt).

Koolitus toimub inglise keeles.

Koolitusel osalemine arvestatakse vähese tähtsusega abina (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Osalema on oodatud väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Koolitus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise automatiseerimise võimaluste, kaasaegsete lahenduste ning tööstusrobootika- ja automaatikaga (tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud ja lukksepad, tööstusoperaatorid, toodete valmistajad, laotööline, elektrikud, IT-spetsialistid jne).

EESMÄRK
Koolituse eesmärk on tutvustada kaasaegsete tehnoloogiate olemust, praktilisi rakendusi ja erinevaid lahendusi ning uusi arengusuundi tööstusautomaatikas ABB RobotStudio ja B&R Industrial Automation tehnoloogiate põhjal. Esitleda praktilisi puidu- ja mööblitööstuse automatiseerimise kogemuslugusid ning tutvustada tehisintellekti rakenduse võimalusi.

TEEMAD
– ABB uued trendid ja arengusuunad
– RobotStudio tutvustus; programmeerimise viisid
– Töö simuleerimine (digitaalsed kaksikud) ja selle kaasaegsed rakendused
– B&R Industrial Automation tehnoloogia tutvustus ja sellel põhinevad automatiseerimise võimalused ja lahendused
– Tehisintellekti roll ja rakenduste näited AI–eeldustehnoloogia (simulatsioonid, tööstusautomaatika) põhjal
– Otse tööstuselt tööstusele – Leedu robotiseerimisettevõtte Robotex kogemuslood puidu- ja mööblitööstuse automatiseerimise projektidest (portfellis IKEA, Baltic Block, SBA Group)

➠ Koolituse läbijad saavad Tallinna Tehnikaülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:

• Teamised RobotStudio programmeerimistarkvara kasutusvõimalustest
• Teadmised tööstusliku simulatsiooni olemusest ja rakendusest
• Teadmised virtuaalsetest robotsüsteemidest ABB robotite näidetel
• B&R Industrial Automation tehnoloogia olemusest ja praktilistest rakendustest
• Teadmised kaasaegsetest tööstuse automatiseerimise rakendusnäidetest

➠ Koolitusele registreerumise tähtaeg on 29.märts 2023

Koolitust viivad läbi ABB erialaeksperdid ja spetsialistid. Külalisesineja on kogenud tööstuse automatiseerimise projekte teostav Leedu ettevõte Robotex.

KOOLITAJAD

Linas Saikevičius – ABB tööstusautomaatika ekspert

Vytautas Kazlauskas – Robotex, Leedu; äriarenduse juht, tööstusautomaatika ekspert

LISAINFO

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 58150477 või [email protected]

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ'lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. Peale koolitusele registreerumist saab ettevõte ligipääsu digiküpsuse hindamise keskkonnale.


KOOLITUSKAVA

31.03.2022 TalTech insenseriteaduskonna hoone ruum U05B-208

9:30 – 10:00 – Saabumine ja kohv
10:05 – 10:05 Sissejuhatus
10:05 – 10:45 ABB RobotStudio tutvustus; tehnoloogia rakendus; programmeerimise võimalused
10:45–11:45 RobotStudio jätkub; simulatsioonid, AI ja tehnoloogia rakendused; ABB uued trendid ja arengusuunad
11:45 – 12:45 Lõuna
12:45 – 14:15 B&R Industrial Automation – komponendid, rakendused ja lahendused, AI sidusus ning kaasaegsete tehnoloogiate liidestuste võimalused
14:15 – 14:30 – Kohvipaus
14:30 – 16:15 – Robotex (Leedu) kogemuslood puidu- ja mööblitööstuse näidetel (portfellis IKEA, Baltic Block, SBA Group)
16:15 – 16:20 – AIRE finantseerimise nõustamisteenuse tutvustus – võimalused lisarahastuse kaasamiseks ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise projektide teostamiseks


MÄRKUSED

• AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi koolituse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Koolitusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Koolitusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Koolitusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele osaleja koolitusel mitteosalemisel (teatamata jätmine) või katkestamisel.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

TalTech — Tallinna Tehnikaülikool • Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Google Map of Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Harju maakond, Eesti

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE

koolitused@aire-edih.eu