8D Raport- Täielik Parendusprotsess

Reede, 7. juuni kell 10:00 - 16:00

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskus • Pepleri 6, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Autotööstusest (Ford, 1986) välja arendatud parendussüsteem, kus kaheksasse etappi on mahutatud täieliku parendusprotsessi erinevad ja üksteisest sõltuvad protsessid. Need kaheksa etappi on: Ristfunktsionaalse meeskonna loomine, Probleemikirjeldus, Esmaste tegevuste implementeerimine, Juurpõhjuste analüüs (RCA), Jäävlahenduste leidmine (PDCA, Jäävlahenduste rakendamine), Korduvvigade ennetus (FMEA), Tulemuste jagamine. Kasutusel on ka üheksas distsipliin, Ettevalmistus, mis on oluline planeerimisprotsess ja mis on kaasatud ka koolituses. Distsipliinide eesmärk on tuvastada vigade ja tõrgete tekkepõhjused, määrata nende tõsidus ja ulatuvus, piirata kolmes etapis (akuutne, lühiajaline ja jääv) probleemide mõjusust, luua parendustegevused jäävlahenduste poole, rakendada jäävlahendused võimalikult ressursisäästlikult, kinnitada, et parendustegevused on edukad ja probleemide korduvtekke risk on maandatud ning lõpuetapis tulemused salvestada, jagada ja arhiveerida, meeskonna edu tähistamine ja positiivse parendustegevuste õhkkonna saavutamine.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskus • Pepleri 6, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Google Map of Pepleri 6, 51003 Tartu, Tartu maakond, Eesti

Ärimentorid.ee

53 200 400

info@arimentorid.ee