ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ / TWO DAYS FOR DANCERS' WELLBEING

Saturday 6. April at 11:00 - Sunday 7. April at 19:00 EEST

Κτίριο της οδού Παλαιολόγου Μπενιζέλου 5, 105 56 / Paleologou Benizelou building, 105 56 • Παλαιολόγου Μπενιζέλου 5, 105 56 Αθήνα, Greece

Zoom

Online ticket sales has ended.

Το Flux Laboratory Athens, στο πλαίσιο του διατομεακού προγράμματος Τέχνης και Επιστήμης, καλεί φοιτητές χορού, επαγγελματίες χορευτές και δασκάλους σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία των χορευτών.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, εξειδικευμένοι εισηγητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους θα μοιραστούν εργαλεία για την φροντίδα της φυσικής και ψυχικής υγείας των χορευτών μέσα από ομιλίες και πρακτική εξάσκηση. Ο βασικός στόχος της συνάντησης είναι η ανάδειξη πρακτικών που συνεισφέρουν σε μια μακρόχρονη και υγιή χορευτική σταδιοδρομία.

Το διήμερο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην χορευτική κοινότητα και περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, πρακτικής και συνδιαλλαγής πάνω σε καίριες πτυχές του επαγγέλματος όπως: η ψυχολογία, η ενδυνάμωση και η φυσική κατάσταση, η υπερπροπόνηση, η διατροφή, η βελτίωση τεχνικής. Θεωρία και πράξη συναντώνται, προτείνοντας έναν συμπληρωματικό τρόπο ενίσχυσης της εντατικής ζωής του χορευτή με εφαρμογή και εκτός της χορευτικής αίθουσας.

Το Flux Laboratory Athens καλεί τα μέλη της χορευτικής κοινότητας να συμμετάσχουν στις δράσεις και να λάβουν μέρος στον ανοιχτό διάλογο για τις ανάγκες του κλάδου στην χώρα, σύφωνα με τη διεθνή έρευνα και πρακτικές.

Πληροφορίες & ακυρώσεις θέσεων: [email protected]

  • η γλώσσα παράδοσης αναγράφεται ανά επιμέρους δράση.

Flux Laboratory Athens, as part of its Art and Science program, invites dance students, professional dancers and dance teachers to a two-day event dedicated to the well-being of dancers.

Specialised researchers from different disciplines will share tools for the improvement of the physical and mental health of dancers through lectures and hands on practice. Aim of the meeting is to highlight practices that contribute to a long and healthy dance career.

The event is dedicated exclusively to the dance community and seeks to inform, practice and discuss key aspects of the profession such as: psychology, strengthening and physical condition, overtraining, nutrition, improving technique. Theory and practice meet, proposing a complementary way to enhance the intensive life of the dancer outside the dance studio.

Information & cancellations: [email protected]

  • the facilitation language is mentioned in each separate activity.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11πμ – 12.30μμ, πρακτικό σεμινάριο
Πιλάτες για χορευτές & χορεύτριες 1: Σταθεροποίηση Κορμού / ‘Εκταση Ποδιού
(Μαρκέλλα Κεφαλλωνίτου)

1μμ – 2μμ, ομιλία
“Παράγοντες υγείας που επηρεάζουν τη χορευτική απόδοση"
(Γιάννης Κουτεντάκης)

3μμ - 5μμ, πρακτικό σεμινάριο
Προθέρμανση για Χορεύτριες & Χορευτές, Πρωτόκολλα & Βέλτιστη Πρακτική
(Christopher Hinton-Lewis)

6μμ - 7.30μμ, ομιλία (διαδικτυακή)
Χτίζοντας Ψυχολογική Αντοχή στον Χορό (Imogen Aujla)

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11πμ – 1μμ, πρακτικό σεμινάριο
Μηχανική Πηδημάτων και Προσγειώσεων (Christopher Hinton-Lewis)

1.30 - 3.30μμ, διαδραστική ομιλία
Διατροφή και Άσκηση ως Συντελεστής Ανθρώπινης Ισχύος σε Επαγγελματίες Χορευτές & Χορεύτριες (Σταμάτης Μουρτάκος)

5μμ - 7μμ, πρακτικό σεμινάριο
Πιλάτες για χορευτές & χορεύτριες 2: Εκταση Πλάτης / Σταθεροποίηση Πέλματος & Αστραγάλου (Μαρκέλλα Κεφαλλωνίτου)

*Σάββατο & Κυριακή: Γωνιά Προβολής
Οπτικοακουστικές συμβολές από τους εισηγητές &
το τμήμα Επιστήμης του Χορού του Πανεπιστημίου της Βέρνης.


SATURDAY 6 APRIL

11am – 12.30pm, workshop
Pilates for Dancers 1: Core Stability / Leg Extension
Markella Kefallonitou

1pm – 2pm, lecture
"Health Factors Affecting Dance Performance”
Yannis Koutedakis

3pm – 5pm, workshop
Warm-Up Protocol
Christopher Hinton-Lewis

6pm – 7.30pm, online lecture
Building Resilience in Dance
Imogen Aujla

SUNDAY 7 APRIL

11αm – 1pm, workshop
Landing & Jumping Mechanics
Christopher Hinton-Lewis

1.30pm - 3.30pm, lecture
Nutrition and Exercise as a Factor of Human Power in Professional Dancers
Stamatis Mourtakos

5pm – 7pm, workhop
Pilates for Dancers 2: Back Extension / Foot & Ankle Stability
Markella Kefallonitou

*Saturday & Sunday: Projection corner
Dance Science contributions from all participants &
The Dance Science Department of the University of Bern.

Κτίριο της οδού Παλαιολόγου Μπενιζέλου 5, 105 56 / Paleologou Benizelou building, 105 56 • Παλαιολόγου Μπενιζέλου 5, 105 56 Αθήνα, Greece

Google Map of Παλαιολόγου Μπενιζέλου 5, 105 56 Αθήνα, Greece

Flux Laboratory Athens

athens@fluxlaboratory.com