En global katastrof har på mycket kort tid utrotat en majoritet av mänskligheten. Luften är obrukbar på ytan och krig råder om de resurser som finns kvar. De få överlevarna har dragit sig tillbaka till källare och skyddsrum och hoppas på räddning.

Två programledare för ett morgonsoffaprogram på en lokal TV-kanal har lyckats fly in i en nödsändningsstudio långt under marken. Utan kontakt med omvärlden tär bristen på yttre stimuli snart på deras psyken. I desperation efter något att ägna sig åt gör de det enda de kan - de tar sitt ansvar för resterna av mänskligheten och sänder underhållning dygnet runt.

“Isolations-TV” är en humoristisk och dystopisk teaterföreställning som undersöker isolation, tristess och den mänskliga viljan att kommunicera.

Teater Viirus

09440224

biljetter@viirus.fi