FileMaker Användare - online utbildning

Under sex timmars online-utbildning kommer du att lära dig hur du använder de grundläggande funktionerna i en befintlig FileMaker Pro Advanced-applikation. Dessutom kommer du att få en översikt av FileMaker produkter och du kommer hur dessa produkter fungerar tillsammans. Detta kommer att ge dig kunskap om vilka möjligheter du har för att skapa applikationer.

Förutom att få förståelse för de grundläggande principerna, så kommer fokus ligga på din förmåga att enkelt kunna arbeta med FileMaker Pro-applikationer och använda de funktioner som man oftast använder.

I praktiken
  • Lär dig hur du enkel kan arbeta med FileMaker Pro Advanced
  • Hantera de vanligaste funktionerna I FileMaker Pro Advanced
  • Förstå menyer och knappar
  • Enkelt skapa, redigera och dela data

Vad behöver du för att delta I den här utbildningen?
  • FileMaker Pro 18 installerad på Windows eller macOS (demo eller licensierad version)
  • En bra anslutning till Internet

Målgrupp
Denna utbildning är till för personer som har liten eller ingen kunskap om hur man använder FileMaker Pro Advanced.

Förkunskaper
Allmän praktisk erfarenhet av kontorsapplikationer, till exempel en ordbehandlare eller kalkylblad, grundläggande kunskap om hur man arbetar med en dator.

Organiser

Lesterius

E-mail: contact.se@lesterius.com