Внутренняя кухня музея: где и как хранятся произведения / Varjatud aarded: Kus ja kuidas hoitakse esemeid

Вторник 6. декабря, 17:30 - 19:00

Tallinna linnaelumuuseum • Vene 17, Эстония

К сожалению, все билеты были проданы.

Тина Тимонен работает в Таллиннском городском музее младшим хранителем 6 лет. Тина училась в СПГХПА им. А.Л.Штиглица на кафедре искусстововедения.

В Таллиннском городском музее экспонируется примерно 3% произведений из имеющейся коллекции. Где и как живут остальные экспонаты? Об этом можно будет узнать на экскурсии подготовленной, отделом хранений специально к 85-летию Таллиннского городского музея.
На экскурсии вас ознакомят:
• краткой историей купеческого дома
• типами хранилищ (открытый фонд, классический)
• подготовкой к выставке в отделе хранений (концепция, выбор произведений, реставрация, монтаж)
• офисные помещения
В ходе встречи посетителям удастся попасть в хранилища/фонды различных собраний. Узнать, кто такой «хранитель» и чем он занимается? Посетителю расскажут о новых поступлениях, изучении экспонатов и что с этими данными делают. Как ведётся учет произведений, хранение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций.
Длительность экскурсии 1,5 часа по адресу Вене 17.

------

Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolise kogu hoidja Tina Timonen õppis A. L. Stieglitzi nimelises Peterburi Riiklikus Kunsttööstusakadeemias kunstiteaduse erialal. Kohtumisel saab teada, kes see koguhoidja on ja millega ta muuseumis tegeleb.

Tallinna Linnamuuseum eksponeerib muuseumikülastajatele ainult 3% oma kogudest. Kus ja kuidas hoiustatakse muuseumis ülejäänud esemeid? Sellest ja muudest kogude osakonna tööülesannetest saab lähemalt kuulda venekeelsel kohtumisel kultuuriloolise kogu hoidja Tina timoneniga.
Ekskursioonil Vene 17 Tallinna linnaelumuuseumis, mis on ühtlasi Tallinna Linnamuuseumi keskuks, tutvustatakse lühidalt kunagise kaupmehemaja keskaega ulatuvat ajalugu ja selles hoones avatud eritüübilisi hoidlaid. Näha võib keskaegsesse keldrisse rajatud kaasaegset avatud hoidlat, kus hoitakse Tallinna Linnamuuseumi keraamika-, vase-, messingi- ja pronksikollektsioone, aga ka klassikalisi, tavapäraselt üksnes muuseumitöötajatele avatud hoidlaruume.
Juttu tuleb ka näituse ettevalmistamisest, (kontseptsioon, esemete valik, konserveerimine, näituse ülespanek) mis kõik on samuti seotud koguhoidjate tööga.
Lisaks saab ka ülevaate, kuidas üks ese muutub museaaliks ja milliseid protsesse tuleb tal selleks läbida, et jõuda muuseumi hoidlasse.

Ekskursiooni kestus on 1-1,5 tundi.
Osaleda saab muuseumipiletiga.

Купить билет

Tallinna linnaelumuuseum • Vene 17, Эстония

Google Map of Vene 17, Эстония

Таллиннский городской музей

info@linnamuuseum.ee