⚒️ Sveisekurs på metallverksted kveld

Tirsdag 23. april klokken 16:00 - 20:00

Tirsdag 23.april 16.00 - 20.00

Kroloftet • Arnljot Gellines vei 41, Oslo, Norge

Beklager, alle billettene er utsolgt.

Sveisekurs:
Grunnleggende innføring i MIG/MAG sveis i hovedsak med massiv tråd, med fokus på ordinært stål, samt rutiner og HMS på metallverkstedet vårt.

Du skal kunne tilegne den grunnleggende ferdigheter rundt å sette opp sveiseapparatet med riktig tråd og aktuell dekkgass, enkel feilsøking av maskinen, forberede arbeidestykket til sveising, gjennomføre enkel sveising, inspisere arbeidet og pakke sammen. Formålet med kurset er å gjøre deg i stand til å sveise selvstendig.

Du må bruke relevant personlig verneutstyr, og riktig tøy for den jobben du skal gjennomføre. Minimum: Vernesko, vernebriller, hørselvern og handsker. Du bør ikke ha ringer på fingrene, langt hår løst, hengende smykker, klær som ikke dekker eksponerte områder som hals/nakke, håndledd og ankler. Ved sveising bør du ikke ha våte klær eller sko. Har du Pacemaker kan du ikke gå inn på verkstedet.

Vi har sveisemaske Bøhler Guardian 50, pris 980kr ink mva.

VIKTIG!!!
Verkstedsregler gjelder og oppdateres jevnlig. Det forutsettes at deltagerne har gjort seg kjent med innholdet i reglementet før de deltar på kurs:

Du må ha innføring I maskinene/utstyret du skal bruke og du må bruke og avslutte/pakke sammen maskinen/utstyret på en måte som er forsvarlig. Skade på maskin/utstyr må varsles og bruken stoppe opp.

Du må gjøre deg kjent med innholdet I Arbeidstilsynets publikasjon “Kjemisk helsefare ved sveising”, “Få orden på kjemikaliene” (se vedlegg under) og “Varmt Arbeid”. Arbeid skal gjøres I tråd med anbefalingene I disse publikasjoner I den grad det er praktisk gjennomførbart. Du skal varsle andre brukere hvis ditt arbeid kan utgjøre en helserisiko.

Brennbare ting skal dekkes eller fjernes fra område med varmt arbeid. Dette gjelder feks. filler/papp/papir, aerosol beholdere, kjemikalier, håndsprit osv. Vær spesielt obs på selvantennelige linoljefiller og filler med brennbare løsemiddler/kjemikalier.

Du er selv ansvarlig for spesialavfall/ farlig avfall.

Punktavsug skal brukes ved sliping, sveising og bruk av kjemikalier, der det er relevant. Vurder også å åpne et vindu eller porten.

Det skal ryddes etter bruk og verktøy skal legges på plass. Dette innebærer å kveile slanger/ledninger, slå av gass og maskiner, rydde bort søppel/tømme søppelbøtte, feie gulv, fjerne sveiseklatter fra arbeidsbord, kaste skrap metall/ tømme skrapmetall beholder, slå av lys og evt avsug (hvis den ikke trenger å stå på). Hvis du blir igjen etter at alle har dratt, stopp alt varmt arbeid (sveising, sliping, kapping, smiing , brenning) minimum 1 time før du drar eller kom tilbake etter en time for å kontrollere at det ikke skjer en ulmebrann og lås alle dører.

Verkstedsregler fulloversikt:
https://www.kroloftet.no/betingelser/verkstedsregler-metallverkstedet

Påmeldingen er bindende. Vi refunderer ikke kursavgiften hvis du ikke møter opp. Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende men plassen kan overføres til en annen person.

Kroloftet • Arnljot Gellines vei 41, Oslo, Norge

Google Map of Arnljot Gellines vei 41, Oslo, Norge

Foreningen Kroloftet

post@kroloftet.no