Konsert Permatrio

Fredag 27. januar klokken 19:00 - 21:00

Kruttverket • Arnljot Gellines vei 41 B, Oslo, Norge

Online billettsalg er avsluttet.

Vi ønsker velkommen til en helkveld med Permatrio på Kroloftet&Kruttverket.

Permatrio vil fremføre musikk der vi lytter til og spiller på lag med naturen, inspirert av permakulturs filosofi og praksis. Permatrio fremfører improvisasjoner og tre nylig fremdyrkede verk av komponistene Jenny Hettne, Jan Martin Smørdal og Jonas Skaarud. Før konserten inviterer vi til en samtale mellom permakulturekspert Jennifer McConachie og Permatrio.

Program:
Improvisasjoner av Permatrio
18.30 Døren åpner
19.00 Paneldiskusjonen
20.00 Konserten starter

Jenny Hettne:
T(h)ree (2021),
for soprano, harp, percussion and electronics
1.Habitat, 2.It’s Irreversible, 3.Som blåvinge, sorgmantel, amiral
Tekst: Henrikka Tavi: Myrvisslare, Patrick Whitefield: The Earth Care Manual, Inger Christensen: Fjärildsdalen

Jonas Lie Skaarud: Gardens (2022),
for soprano, percussion, harp and electronics (2022)

Jan Martin Smørdal: jorda vendes (2023),
for stemme, harpe, perkusjon og elektronikk
Tekst: Lars Mørch Finborud (utdrag fra «vi lider av sol, vi lider av regn», 2022)


Permatrio er en nyetablert trio med fokus på klimautfordringer. Permatrio består av Elisabeth Holmertz (vokal), Sunniva Rødland (harpe og elektronikk) og Sigrun Rogstad Gomnæs (perkusjon). Gjennom improvisasjon og nye bestillingsverk har Permatrio skapt et repertoar for en kombinasjon av instrumenter som sjeldent har blitt komponert for tidligere. Alt er inspirert av Permakultur, økologi og et inderlig ønske om en god fremtid.Permakultur:
Trioen setter fokus på klimautfordringene gjennom et fokus på permakultur - et tema som inkluderer bærekraftig matdyrking og mangfold av vekster, insekter og dyr.
Permakulturens prinsipper har stor overføringsverdi til kunst og musikk. Begreper som mangfold, symbiose, samplanting, lag på lag, overgangenes betydning, gjensidighet og transformasjon gir kunstneriske og musikalske assosiasjoner.
Permakultur bygger på en eldgammel tradisjon for matdyrking. Man dyrker ulike planter og trær i flere lag og plantene bidrar til hverandre. Naturen klarer prosessene selv og utvikler seg i forhold til naturens premisser. Her brukes regenerativt design, der de samme plantene kommer igjen år etter år, som del av et biologisk mangfold. På denne måten kan man oppnå en motstandsdyktig matdyrking som etter hvert krever minimalt med vedlikehold. I dag er permakultur-praksis i rask vekst over hele verden og har et stort potensial i forhold til å bekjempe klimautfordringer verden over.

Musikk kan rette et fokus mot mindre bestanddeler som ikke nødvendigvis når opp i en politisk debatt, men som allikevel er viktig for vår eksistens. Gjennom et kunstnerisk fokus på disse sentrale prosessene i naturen vi er så avhengige av, håper vi å kunne bidra til en økt bevissthet og nærhet til problemstillingene.

Kort om utøverne:

Elisabeth Holmertz (PhD) har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole og Hochschule for Musik Köln. I 2020 fullførte hun sin kunstneriske doktorgrad ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Elisabeth har vært en sentral del av ensembler som Cikada, Barneopera, Ensemble Odd Size, Vollen united og hun har hatt inngående samarbeid med musikere som Kenneth Karlsson, Rolf Erik Nystrøm, Dan Styffe og Terje Viken. Hennes erfaring innenfor både tidlig musikk og ny musikk er helt unik. Elisabeth har gjort mange innspillinger, blant annet på Lawo Classics. Elisabeth dyrker tomater, urter og grønnsaker i vinduskarmen eller på balkongen hjemme.

Sunniva Rødland (PhD) har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole og The Royal Welsh College of Music and Drama. Sunniva har en kreativ tilnærming til sitt instrument harpe, der hun hele tiden oppsøker en større bredde av uttrykk. Dette har ført til mange sjangeroverskridende prosjekter, nye instrumenter, bruk av elektronikk og et langvarig samarbeid med Norsk senter for teknologi i kunst og musikk (Notam). Sunniva opptrer ofte som ekstramusiker i orkestre som Oslo-filharmonien og KORK, i tillegg til å bli hyret inn av samtidsmusikkensembler eller kor landet over. Sunniva er en aktiv solist og kammermusiker. Hun har til nå urfremført 16 nye soloverk for harpe og har utgitt innspillinger med Lawo Classics, Lab Label og Wergo. Sunniva er en ivrig hobbygartner og driver en gammel frukthage på Nesodden.

Sigrun Rogstad Gomnæs har sin utdannelse fra Norges musikkhøyskole og Brussel/ København. Hun jobber som frilans musiker og pedagog og har jevnlige engasjement i ulike orkestre og samtidsensembler. Mest kjent er hun allikevel for sin virksomhet i ensemblet Pinquins. Sammen med sine medmusikere i Pinquins har hun i mange år jobbet tett med komponister og utviklet kreative og nytenkende konsertproduksjoner. Sigrun oppsøker ofte naturen, enten det er blant gamle løvtrær og skogsområder i Oslo eller på vandringer i fjellet.

Kjøp billett

Kruttverket • Arnljot Gellines vei 41 B, Oslo, Norge

Google Map of Arnljot Gellines vei 41 B, Oslo, Norge

Foreningen Kroloftet

post@kroloftet.no