đŸ¶Dreiekurs - helg

LĂžrdag 31. august og sĂžndag 1. september kl. 11:00 - 16:00
Onsdag 11. september kl. 18:00 - 21:00

Kroloftet ‱ Arnljot Gellines vei 41, Oslo, Norge

For English text, please see below

Dreiekurs (helg)
PÄ dette kurset lÊrer du grunnleggende dreieteknikker. Vi gÄr gjennom den keramiske arbeidsprosessen fra preparering av leira fram til ferdig brente produkter. Vi jobber i en liten gruppe pÄ maks 6 personer der alle har tilgang til egen dreieskive, jobber i sitt eget tempo og fÄr individuell veiledning.

Hvem passer kurset for?
Dette kurset passer for bÄde nybegynnere og de med noe tidligere erfaring som Þnsker Ä friske opp eller forbedre teknikken sin.

Kursleder: Zsófia Földvári
Kurset foregÄr pÄ engelsk. Du selv kan snakke engelsk, norsk eller ungarsk.
VĂ„re kursledere er yrkesaktive keramikere med lang erfaring i faget.

🗓 Dato og tidspunkt:
31. august (lĂžrdag) 11.00-16.00
1. september (sĂžndag) 11.00-16.00
11. september (onsdag) 18.00 -21.00

Pris:
3500 kr
Prisen inkluderer alle materialer, utstyr og brenning av et utvalg av gjenstander laget pÄ kurset.

Kursinnhold:

Dag 1

 • InnfĂžring i nĂždvendige verkstedsrutiner og verktĂžy
 • KlargjĂžring av leire
 • Dreiing: veiledning i Ă„ lage sylinder
 • Dreiing: teknikker for Ă„ modifisere sylinderen
 • SkĂ„ler i forskjellige stĂžrrelser

Dag 2

 • Avdreiing av gjenstander fra forrige dag
 • Repeterende Ăžvelser for Ă„ lage sylindriske former
 • FerdiggjĂžring av gjenstander: lage hĂ„ndtak og dekorering. Sammen velger vi verkene som skal rĂ„brennes

Dag 3

 • InnfĂžring og diskusjon om grunnleggende teori om brenning av keramikk i elektrisk ovn
 • Demonstrasjon av ulike glaseringsteknikker
 • Glasering av rĂ„brente gjenstander fra dag 1 og 2

Ferdige gjenstander kan hentes noen uker etter kurset pÄ avtalt tidspunkt.

MĂ„l med kurset:
Ved gjennomfÞrt kurs skal du ha fÄtt en innfÞring i grunnleggende dreieteknikker, kjenne til hovedelementene i arbeidsprosessen fra leire til ferdig produkt, og vÊre i stand til Ä jobbe selvstendig pÄ keramikkverkstedet vÄrt.

Deltidsplass pÄ keramikkverkstedet:
Kroloftet er et kreativt arbeidsfellesskap som huser ca. 180 medlemmer som jobber innenfor forskjellige kunst- og hÄndverksdisipliner. Keramikkverkstedet er arbeidsplass for flere profesjonelle keramikere samtidig som vi har ca. 30 plasser tilgjengelig for deltidsmedlemmer som Þnsker Ä drive med keramikk pÄ hobbybasis. NÄr du har deltatt pÄ dette kurset er du varmt velkommen til Ä leie deltidsplass hos oss. I perioder med stor pÄgang setter vi opp venteliste.

Du fÄr 440 kr i oppstartsrabatt hvis du blir medlem innen 30 dager etter ferdig kurs. Les mer om medlemskap her

VIKTIG INFORMASJON:
PĂ„meldingen er bindende. Kursavgiften blir ikke refundert dersom du ikke mĂžter opp. Det gis heller ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende, men kursplassen kan overfĂžres til en annen person.


ENGLISH:

Wheel-throwing course for beginners (weekend)

The course takes places over three days and concentrates on the basics of throwing on the potter's wheel. This course is open for both beginners and people with previous experience wishing to improve their technique. We work in a small group of max 6 people, everyone having access to their own potter's wheel, working at their own pace receiving individual guidance.

Teacher: Zsófia Földvári
The course is held in English. You yourself can speak English, Norwegian or Hungarian. All our teachers are experienced ceramists/potters.

🗓 Dates and times:
31 August (Saturday) 11.00-16.00
1 September (Sunday) 11.00-16.00
11 September (Wednesday) 18.00 -21.00

Price:
NOK 3500
The course fee includes all materials and firing of a selection of objects made during the course.

Day 1

 • Introduction of necessary tools and workshop routines.
 • Preparing clay, centering clay on the wheel.
 • Opening the clay and pulling up the walls.
 • Continuing with throwing: altering the cylinder
 • Bowls of different sizes

Day 2

 • Trimming pieces from the previous day
 • Repetitive exercises for making cylindrical shapes
 • Finishing pieces: adding handles decorating and choosing pieces for firing

Day 3

 • Introduction to theory and discussion about firing pieces in an electric kiln
 • Demonstration of various glazing techniques
 • Glazing pieces made on day 1 & 2

Finished pieces can be collected a few weeks after the end of the course at an agreed time.

Aims of the course:
On completion of the course, you should have received an introduction to basic turning techniques, be aware of the main elements of the work process from clay to finished product, and be able to work independently in our ceramics workshop.

Part-time membership at the ceramics workshop:
Kroloftet is a creative working community that houses approx. 180 members who work within various art and craft disciplines. The ceramic workshop is the workplace for several professional ceramists. There are approx. 30 places available for part-time members. Once you have completed this course, you are warmly welcome to become a part-time member with us. In periods of high demand, there is a waiting list to join.

You get a start-up discount of NOK 440 if you become a member within 30 days of completing the course. Read more about membership here

Important information:
The registration is binding. We do not refund the course fee if you fail to attend. There is no refund of the course fee in case of illness, quarantine or similar circumstances, but the spot can be transferred to another person.

Kroloftet ‱ Arnljot Gellines vei 41, Oslo, Norge

Google Map of Arnljot Gellines vei 41, Oslo, Norge

Foreningen Kroloftet

post@kroloftet.no