ARm #2 "Et hav av (u)muligheter: om bølger, partikler og kvantefysikkens tolkningsproblem" av Marte Aas og Anders Kvellestad

Lørdag 30. september 2023 klokken 15:00 - 16:30

Oslo Fjordskole, Messa • Ormsundveien 16, Norge

Online billettsalg er avsluttet.

«Rytmorforlogi» er et begrep som søker å beskrive hvordan rytme blir form i naturen, for eksempel gjennom at bølgenes rytme danner svabergets former. Naturens kanskje dypeste samspill mellom rytme og form finner vi «på bunnen» av universet, i kvantefysikken. Kvantefysikk er naturvitenskapens mest presise og mest forunderlige teori. Dens matematiske likninger beskriver bølger av sannsynlighet — et slags rytmisk samspill der alle fysiske muligheter opptrer og påvirker hverandre samtidig. I de matematiske formlene er et elektron flere steder samtidig og Schrödingers katt er både død og levende. Men når vi faktisk observerer naturen, når vi pirker borti universet med sansene og måleinstrumentene våre, opplever vi alltid en helt konkret virkelighet. Fra det bølgende havet av sannsynligheter er det kun én konkret form, kun ett bestemt måleresultat, som faktisk materialiserer seg — elektronet er enten her eller der, katten er enten død eller levende.

Men hva betyr dette? At universet er indeterministisk? At vår bevissthet påvirker fysikken? At vi kun opplever én gren av en større fysisk virkelighet? Etter hundre år med kvantefysikk er fysikere og filosofer stadig usikre på hva kvantefysikkens bølgende matematikk og konkrete målinger dypest sett forteller oss om virkeligheten.

I denne forelesningen av Anders Kvellestad dykker vi ned under sannsynlighetsbølgene og undersøker noen av de filosofiske tolkningene av kvantefysikken.

Introduksjon og moderasjon av samtale i etterkant ved Marte Aas.

Anders Kvellestad er forsker i partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo og leder av det internasjonale forskningsprosjektet GAMBIT. Forskningen hans fokuserer særlig på hva vi kan lære om universet gjennom eksperimentene ved Large Hadron Collider på CERN. Anders har en doktorgrad i teoretisk fysikk fra Universitet i Oslo i 2015. Han har siden jobbet som forsker i Stockholm og London, før han kom tilbake til Universitetet i Oslo i 2019. Anders er også engasjert i populærvitenskaplig formidling, bl.a. gjennom programmet "Abels tårn" på NRK radio og spalten "Ukens spørsmål" i Morgenbladet. I 2021 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin.

Marte Aas (f. 1966, Trondheim) arbeider med ulike medier som fotografi, film og installasjon. Hun er opptatt av tema knyttet til landskap, historie og teknologi og hvordan omgivelsene er med på å forme våre sosiale og subjektive identiteter. Arbeidene inngår ofte i serier som danner en tematisk helhet omkring hverdagslige motiver og problemstillinger. Aas er utdannet ved Högskolan för Fotografi ved Göteborgs Universitet. Hun har hatt en rekke separatutstillinger bl.a. på Kunstnerforbundet, Kunsthall Trondheim, Fotografisk Center, København og Nasjonalmuseet i Oslo og er representert i flere sentrale samlinger, både offentlige og private. Hun driver også kunstnerbok-forlaget Multipress.

Program Arm #2: https://arm.flytedokk.org/activities

Oslo Fjordskole, Messa • Ormsundveien 16, Norge

Google Map of Ormsundveien 16, Norge

Akademi for rytmorfologi

gurovraalstad@gmail.com