ARm #2 “Dråpen” av Arne Nordheim

Fredag 29. september klokken 16:00 - 17:00

Bekkelaget renseanlegg • Ormsundveien 5, Oslo, Norge

Online billettsalg er avsluttet.

Arne Nordheims Dråpen er en interaktiv lydinstallasjon laget for Bekkelaget renseanlegg i Oslo. Verk for 21 høyttalere, 2500 meter kabler, software. Åpnet 16. november 2001. Teknisk utførelse av Soundscape studios ved Sigurd Saue, Robin Støckert og Øyvind Brandtsegg.

Besøket varer ca. 60 min.
Oppmøtested: Inngangsporten, Bekkelaget Renseanlegg.

Arne Nordheim's “Dråpen” is an interactive sound installation created for the Bekkelaget sewage treatment plant in Oslo. Work for 21 loudspeakers, 2500 metres of cables, and software. Opened 16 November 2001. Technical realization by Soundscape Studios by Sigurd Saue, Robin Støckert and Øyvind Brandtsegg.

The visit lasts approx. 60 min.
Meeting point: Entry gate, Bekkelaget Renseanlegg.

Program Arm #2: https://arm.flytedokk.org/activities

Foto/ Photo: Tone Spieler/ Vårt Oslo

Bekkelaget renseanlegg • Ormsundveien 5, Oslo, Norge

Google Map of Ormsundveien 5, Oslo, Norge

Akademi for rytmorfologi

gurovraalstad@gmail.com