Valdnieka arhetips: uzplaukums un līdzsvars vīrieša dzīvē

Pirmdiena 25. marts plkst. 18:30 - 19:30 EEST

Online

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Venta Sīļa lekcija: Valdnieka arhetips: uzplaukums un līdzsvars vīrieša dzīvē

Arhetipi ir psihes dzīļu modeļi, kuru potenciāls palīdz mums attīstīties un realizēt sevi.

Valdnieka arhetips ir centrālais stabilizējošais spēks, kas saskaņo visas citas vīrieša arhetipālās šķautnes – Karotāju, Viedo, un Mīlētāju.

Valdniekam piemītošā enerģija, dzīvesspars un radošās auglības spēks palīdz viņam ceļā uz savas dzīves un pasaules organizēšanu un sakārtošanu, nodrošinot taisnīgu kārtību.

Lekcijā:

• Iegūsim dziļāku izpratni par vīrieša arhetipiem un to ietekmi uz jūsu dzīvi

• Apskatīsim Valdnieka arhetipa funkcijas

• Apskatīsim Valdnieka arhetipa ēnas puses

Kopā atklāsim Valdnieka arhetipa spēku un personīgās iespējas pilveidoties šajā arhetipā!

Pēc lekcijas būs iespējams uzdot jautājumus!

Biedrība Telpa vīriem

viri@telpaviriem.lv