trio fleitz/muruaga/viirakivi / laikmetīgās akadēmiskās un eksperimentālās mūzikas cikls

Piektdiena 30. augusts plkst. 20:00 - 22:00

M/Darbnīca • Aristida Briāna iela 9, 1001 Rīga, Latvija

Trio Fleitz/Muruaga/Viirakivi

Maģisks vakars kopā ar somu dziedātāju, flautisti Heliä Mailiis Viirakivi, elektrisko ģitāristu Gon Muruaga un pianistu Robertu Fleitzu, apvienojot improvizētās un mūsdienu mūzikas elementus.

Roberts Fleics, atzīts pianists un komponists, ir pazīstams kā kurators, kas rada pārsteidzošus un žilbinošus mākslinieciskus piedzīvojumus. Savu "veiksmīgo debiju" ("New York Concert Review") viņš piedzīvoja 2021. gadā Carnegie Weill Recital Hall. Slavēts kā "novatorisks mūzikas domātājs", Fleics ir uzstājies 25 ASV štatos un 17 pasaules valstīs, tostarp tādās prestižās vietās kā Kioto mūzikas festivāls, BAM Next Wave festivāls un Metropolitēna mākslas muzejs. Nesen viņš saņēma Džona Keidža balvu 2022. gadā un starptautisko Pro Musicis balvu 2021. gadā. Izglītojies Džuljarda skolā (The Juilliard School), Roberts ir viens no Swan City Piano Festival, kas godina pianistus un klavierrepertuāru, dibinātājiem.

Gon Muruaga ir Helsinkos dzīvojošs elektriskās ģitāras spēlētājs, komponists un improvizators, kurš aktīvi darbojas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas ainā. Gon Muruaga savā muzikālajā pieejā apvieno laikmetīgo mūziku, džezu, eksperimentālo mūziku, skaņas dizainu un starpdisciplināru sadarbību. Somijā viņš ir sadarbojies ar komponistu Juhani Nurvalu, izpildot skaņdarbus mikrotonālajai ģitārai. Viņa sadarbība aptver arī Igaunijas Laikmetīgās mūzikas centru, Eesti Arnold Schönbergi Ühing (Pērnava-Tallinn) un Mikrotonālo studiju (Helsinki), kur viņš uzstājas ar 22-edo ģitāru.
Kā elektroakustiskās mūzikas komponists Muruaga Tallinā ir prezentējis divus Ambisonics skaņdarbus. Pirmais, "4 Esencias", ir solo vijolei un dzīvā elektronika, bet otrais, "Remanencias", ir solo flautai un dzīvai elektronikai. Abus skaņdarbus iedvesmojis komponists Kaija Saariaho. Duetā "Duende" kopā ar komponistu doktorantu Migelu Krozoli viņš rada aizraujošas skaņas pieredzes, izmantojot DSP skaņas dizainu un SuperCollider, ar mērķi veicināt izpratni par klimata pārmaiņām, sonificējot vides datus un vēsturiskās pārmaiņas Eiropas mežos.

Heliä Mailiis Viirakivi ir daudzpusīgs somu mākslinieks, kura daiļrade aptver laikmetīgo klasisko mūziku, eksperimentālo laikmetīgo mūziku, laikmetīgo improvizāciju un starpdisciplinārās koncepcijas. Izceļama viņas solista loma Tallinas Starptautiskā jauniešu orķestra sastāvā Iberofest Tallinn 2022. gadā, kā arī uzstāšanās festivālā Time of Music Somijā, Müriaad festivālā Igaunijā un Kunstfabrik-Schlot Berlīnē. 2023. gadā viņa pirmatskaņoja jaunus skaņdarbus festivālā COMPOSTER Igaunijā un festivālā Mixtur Barselonā. Viņa arī izpildīs Eladio Aguilar jauno Rekviēmu Kanāriju salās, strādās kā rezidējošā māksliniece Šēnberga biedrībā Pērnavā Igaunijā un piedalīsies starpdisciplinārā projektā, lai kopā ar gleznotāju Ullu Aurio radītu instalāciju mākslu. Līdztekus mākslinieciskajai darbībai Viirakivi ir aktīva kultūras darbiniece, strādājot kā producente un kuratore projektos Kamarikuoro Gloria, Asbestos ry, Hjorted mākslas un mūzikas festivālā un produktu vadītāja F-Music veikalos. Viņa producēja un kūrēja koncertsēriju Music For Three Spaces Helsinkos un līdzproducēja Hjorted mākslas un mūzikas festivālu Zviedrijā. 2024. gadā viņa bija koncertsērijas Music For Three Spaces Helsinkos producente un kuratore.

/// Laikmetīgā akadēmiskā un eksperimentālā mūzika ir plašs un daudzveidīgs žanrs, kas bieži tiek apzīmēts arī kā "mūsdienu klasiskā mūzika”. Šī žanra kompozīcijas izceļas ar sarežģītām struktūrām, neparastu instrumentāciju un netradicionālām izpildes tehnikām.
Viena no šīs mūzikas īpatnībām ir tās tendence eksperimentēt ar laika un telpas jēdzieniem, kā arī interese par sociāliem, politiskiem un filozofiskiem jautājumiem, kas atspoguļojas mūzikas darbos. Improvizācija bieži vien ir centrālais elements, kas ļauj mūziķiem brīvi paust savus uzskatus un emocijas.

Koncertciklu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

| ENG |
Trio Fleitz/Muruaga/Viirakivi

A magical evening with Finnish singer, flautist Heliä Mailiis Viirakivi, electric guitarist Gon Muruaga and pianist Robert Fleitz combining elements of improvised and contemporary music.

Robert Fleitz is an acclaimed pianist and composer known for creating surprising and dazzling artistic adventures. He successfully debuted at Carnegie Weill Recital Hall in 2021, receiving praise from the New York Concert Review. Hailed as an innovative musical thinker, Fleitz has performed in 25 US states and 17 countries, including prestigious venues such as the Kyoto Music Festival, BAM Next Wave Festival, and the Metropolitan Museum of Art. He was awarded the John Cage Award in 2022 and the International Pro Musicis Award in 2021. Educated at The Juilliard School, Robert is also a founding member of the Swan City Piano Festival, which celebrates pianists and piano repertoire.

Gon Muruaga is a Helsinki-based electric guitar player, composer, and improviser active in the Nordic and Baltic artistic scenes. Muruaga's musical approach blends contemporary music, jazz, experimental music, sound design, and interdisciplinary cooperation. In Finland, he has worked with composer Juhani Nurvala, performing pieces for microtonal guitar. His collaborations extend to the Estonian Contemporary Music Center, Eesti Arnold Schönbergi Ühing (Pärnu-Tallinn), and the Micro Tonal Studios (Helsinki), where he performs with a 22-edo guitar.
As an electroacoustic composer, Muruaga has presented two Ambisonics pieces in Tallinn. The first, “4 Esencias,” is for solo violin and live electronics, and the second, “Remanencias,” is for solo flute and live electronics. Both pieces are inspired by composer Kaija Saariaho. In his duo Duende, with PhD composer Miguel Crozzoli, he creates immersive sonic experiences using DSP sound designs and SuperCollider, aiming to raise awareness of climate change through sonifications of environmental data and historical changes in European woods.

Heliä Mailiis Viirakivi is a versatile Finnish artist whose work spans across contemporary classical music, experimental contemporary music, contemporary improvisation and multidisciplinary concepts. Highlights include her soloist role with the Tallinn International Youth Orchestra at the Iberofest Tallinn in 2022, and performances at the Time of Music festival in Finland, Müriaad festival in Estonia, and Kunstfabrik-Schlot in Berlin. In 2023, she premiered new pieces at the COMPOSTER festival in Estonia and at the Mixtur festival in Barcelona. She will also perform Eladio Aguilar’s new Requiem at the Canarian Islands, work as an Artist-in-residence at the Schoenberg Society in Pärnu Estonia and work in a multidisciplinary project to create an installation art with painter Ulla Aurio. In addition to her artistic endeavors, Viirakivi is an active cultural worker, serving as a producer and curator for projects with Kamarikuoro Gloria, Asbestos ry, Hjorted Art and Music festival and product manager at the F-Music stores. In 2024, she produced and curated the Music For Three Spaces concert series in Helsinki and co-produces the Hjorted Art and Music Festival in Sweden.

/// Contemporary academic and experimental music is a wide and diverse genre, often described as "contemporary classical music." The compositions of this genre are characterized by complex structures, unusual instrumentation, and unconventional performance techniques. One of the characteristics of this music is its tendency to experiment with notions of time and space, as well as its interest in social, political, and philosophical issues, which is reflected in the musical works. Improvisation is often a central element, allowing musicians to freely express their views and emotions.

The concert series is supported by the State Culture Capital Foundation

M/Darbnīca • Aristida Briāna iela 9, 1001 Rīga, Latvija

Google Map of Aristida Briāna iela 9, 1001 Rīga, Latvija

M/Darbnīca

+37125639688

bookings@mdarbnica.lv