Ettevõtlusteemalisel koolitusel keskendume oma ettevõtte alustamisega kaasnevatele teemadele - millised on võimalikud ettevõtlusvormid, milline on vastav seadusandlus, milline on Eesti maksusüsteem.

Vaatame koos:
- milliseid toetusvõimalusi saab kasutada ettevõtlusega alustamisel,
- tutvume töötajate registreerimisega e- Maksuametis,
- ettevõtluskonto plusse ja miinuseid,
- ettevõtte loomise etappe,
- kuidas avada pangakontot jne.
Jagame kogemusi seoses ettevõtete avamisega erinevates valdkondades (toitlustus, iluteenindus, jms). Koolitusel osalejatel on suurepärane võimalus jagada enda kogemusi ja saada uusi ideid ja vastuseid tekkinud küsimustele.

Ootame osalema pagulastaustaga inimesi, koolitus toimub vene keeles.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi.

Eesti Pagulasabi

56659118

anastasiia@pagulasabi.ee