PyGirls Programmēšana - 11-15.jūlijā

Pirmdiena 11. jūlijs plkst. 09:00 - Piektdiena 15. jūlijs 2022 plkst. 16:30

Rīgā, Pārdaugavā

Atvainojiet, šobrīd visas vietas vasaras skolā ir aizņemtas

Zinātnes un Tehnoloiģiju Vasaras skola meitenēm
Viena nedēļa lieliskā kompānijā, lai, praktiski darbojoties, izzinātu kādu aizraujošu tematu!
Piecas dienas par katru tēmu 9:00-16:30. Pārdaugavā.

Pievienojies īpašai nometnei nedēļas garumā tikai meitenēm vecumā no 12 – 16 gadiem. Apgūsti Python - šobrīd vispopulārāko programmēšanas valodu - un izveido savas pirmās aplikācijas. Papildus programmēšanas iemaņām, attīstīsim loģisko domāšanu un apgūsim mūsdienīgus digitālos rīkus, lai varētu efektīvi sadarboties savu projektu izstrādē un darboties attālināti komandās, kā tas notiek praksē IT nozarē. Protams, arī pasniedzēja šajā grupā būs sieviete – lai meitenes justos pavisam brīvi un nekautrētos uzdot arī pavisam vienkāršus jautājumus. Meitenes arī dosies uzņēmumu vizītēs lai iepazītu mūsdienīgus IT uzņēmumus un uzdotu savus jautājumus.

Nometne notiks 5 dienas 9:00-16:30 Ķīpsalā.

PyGirls programmu veido Riga TechGirls kopā ar Jauniešu programmēšanas skolu “Datorium”.


Summer School for Girls in STEM
A week on each theme with focus on practical workshops, learning an exciting theme!
Five days for each theme 9:00-16:30. In Pārdaugava.

Join a special camp for a week created especially for girls aged 12-16. Learn Python - currently the most popular programming language - and create your first applications. In addition to programming skills, we will develop logical thinking and learn modern digital tools to collaborate effectively in the development of our projects and work remotely in teams, as it is done in the IT industry. Of course, the teacher in this group will also be a woman - so that the girls feel completely free and not shy to ask even simple questions. The girls will also go on business visits to learn about modern IT companies and ask their questions.

5 days from 9:00 to 16:30 in Kipsala.

The PyGirls program is developed by Riga TechGirls together with the Youth Programming School "Datorium".

Anna Andersone

29161331

anna.andersone@rigatechgirls.com