PERSONĀLA VADĪBA 2022

Ce 30. septembris 2021 plkst. 12:00 - 15:00 EEST

Online


Konferences galvenie jautājumi:

Kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju. Kā Covid-19 mainīs tendences darba tirgū jau nākamajā 2022. gadā.Konferencē būtiskākie jautājumi tiks vērsti uz profesionāliem un kvalificētiem darbiniekiem, kas ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus un veiksmīgi attīstītos ilgtermiņā. Šī brīža ekonomiskajos apstākļos, kad arvien pieaug pieprasījums pēc zinošiem un profesionāliem darbiniekiem, uzņēmumiem īpaši liela uzmanība jāvelta darbinieku izvēlei un apmācībai, jo ikviens piekritīs, ka ir svarīgi veidot profesionālu un uz izaugsmi orientētu komandu.

Personāla speciālistam ir galvenā loma uzņēmuma panākumos – laba cilvēkresursu pārvaldība ir būtiska jebkura lieluma uzņēmumiem. Konferencē tiks noskaidrots, kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju.

Moderators – Egīls Zariņš.

Referenti:

Referenti:

- Jana Strogonova, sertificēta emocionālās inteliģences praktiķe, GROWING biznesa konsultante un trenere (tēma: Emocijas ir ienākušas darba vietā uz palikšanu),

- Dagnija Lejiņa, uzņēmēja, Digital Freedom Festival vadītāja (tēma tiek saskaņota);

- Diāna Grīnberga, SIA "DTE" juriste (tēma: Psihoemocionālā vardarbība (mobings, bosings) darba tiesiskajās attiecībās),

- Andris Alksnis, LMa jurists (tēma: Pēdējie grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā 09.06.2021. un skar vairākas būtiskas jomas – attālinātais darbs, darbinieku-invalīdu atlaišanas aizlieguma atcelšana),

- Agnese Cimdiņa, padomniece, sociālantropoloģijas doktore, sertificēta dažādības vadības eksperte un kampaņas ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA vēstnese (tēma: Dažādības vadība un dažādības kompetence),

- Irēna Liepiņa, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente (tēma: Sociālais dialogs Latvijā un pasaulē),

- Anita Rošāne, Mg.psych., Mg.publ.relat, biedrības "Modus Vivendi A" valdes priekšsēdētāja (tēma: Digitālā etiķete, jeb kāda "Vella" pēc man būt laipnam?!);

- Sandra Liepa, "ASTRAL Executive Search" vecākā konsultante (tēma: Vadības kompetences un to novērtēšana mainīgos tirgus apstākļos);

- Kristīne Kuļeva, SIA "Aveluk Grupa" uzņēmuma vadītāja, rekrutēšanas vecākais speciālists (tēma: Darba spēks no trešajām valstīm un darba spēka deficīts būvniecības nozarē).


Referentu saraksts tiks papildināts.


Lai pieteiktos biznesa konferencei un apmaksātu dalību tajā, lūdzu, spiediet pogu "Pirkt biļeti" un veiciet maksājumu. Lai pieteiktos un apmaksātu dalību vēlāk, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu: https://www.registreties.lv/konferences

Pirkt biļeti

Biznesa konferences

20355559

info@konferences.lv