PĀRTIKA UN LAUKSAIMNIECĪBA 2022

Ce 23. septembris 2021 plkst. 12:00 - 15:00 EEST

Online

Konferences galvenie jautājumi:

Problēmas lauksaimniecības nozares un lauku vides attīstības jautājumos, vides ilgtspēja, lauku vides resursu efektīvāka izmantošana, iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana, pārtikas rūpniecības nozare, globālās konkurences ietekme uz Latvijas tautsaimniecību 2022. gadā u.c. aktuāli jautājumi.

Konferencē acinām piedalīties pārtikas tirgus ķēdēs iesaistītos, pārtikas ražotājus, pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumus, lauksaimniekus, kā arī ikvienu, kuru interesē aktuālākie jautājumi par būtiskākajām pārtikas tirgus attīstības tendencēm un izmaiņām tuvākajā nākotnē.Konferences galvenie jautājumi:

Konferencē būtiskākie jautājumi tiks vērsti uz veselības nozari, kas aizvadītājā gadā saskārusies ar vislielākajiem izaicinājumiem – Covid-19 pandēmija apliecinājusi, cik nozīmīga loma ir resursiem medicīnas nozarē, valsts finansiālajam atbalstam, valsts ilgtermiņa attīstībai un stratēģijai, lai saglabātu pieejamu veselības aprūpi un nodrošinātu ekonomisko aktivitāti.

Konferencē tiks runāts par veselības nozares attīstību, medicīnas inovācijām, ražošanas perspektīvu, kā arī par ilgtermiņa stratēģiju Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai sabiedrības veselības pasargāšanas nolūkā.

Moderators – Egīls Zariņš.

Referenti:

- Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis;
- Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs (tēma: Vietējās izcelsmes produkti, mazumtirdzniecība, PVN un u.c.),
- Aldis Ločmelis, Z/S “Kotiņi” saimnieks (tēma: Vai Latvijai ir vajadzīgs zemnieks, pārtikas ražotājs un vietējais produkts? Vietējais produkts kā pašsaprotama lieta valsts un pašvaldību iepirkumos),
- Jānis Viegliņš. SIA "Pārdošanas skola" vadītājs un dibinātājs, Biznesa Vadības koledžas lektors, pārdošanas treneris "Sales GURU";
- Ingūna Bedikere, Tīnūžu pagasta zemnieku saimniecības "Dižbajāri" saimniecības pārvaldniece.

Referentu saraksts tiks papildināts.

Pirkt biļeti

Biznesa konferences

20355559

info@konferences.lv