MadCity 2023

Ceturtdiena 2. novembris 2023 plkst. 09:00 - 20:00

RSU • Dzirciema iela 16, 1007 Rīga, Latvija

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Ne-konference, kas rada neparastas idejas pilsētu attīstībai nākotnē.

2.novembris, RSU aula. Galvenā tēma - “Žilbinošais mikrorajons”.

Vairāk informācijas: http://www.madcity.lv/


Jau septīto gadu Rīgā notiks starptautisks pilsētplānošanas pasākums Mad City Happening 2023! Šajā laikā tas ieguvis atpazīstamību un reputāciju kā neparastu notikumu un ideju radīšanas vieta, tādējādi realizējot savus mērķus:

a) vest uz Latviju jaunākās idejas pilsētu attīstībai;

b) sakratīt un savienot Latvijas/Rīgas dažādos “burbuļus” - zinātniekus, uzņēmējus, attīstītājus, iedzīvotājus, baņķierus, ierēdņus, informācijas tehnoloģiju speciālistus, dabas draugus, arhitektus, inženierus, māksliniekus, politiķus un pilsētplānotājus;

c) radīt inovatīvus risinājumus pilsētu teritorijām.


MadCity 2023

Thursday, 2 November, 09:30-20:00
Riga Stradins University Great Hall, 16 Dzirciema Street, LV-1007, Riga

A non-conference that generates unusual ideas for the future development of cities. This year's main theme - “Shining microdistrict”

More information: http://www.madcity.lv/

For the 7th year in a row Riga is hosting the international urban planning event MadCity Riga 2023! An event that has gained wide recognition and reputation of an extraordinary happening and idea-generating space, thus achieving its objectives of:

a) Bringing the newest urban development ideas to Latvia;

b) “Shaking up” and “uniting” Latvia’s/Riga’s different social “bubbles”- scientists, entrepreneurs, developers, residents, bankers, public servants, IT specialists, nature activists, architects, engineers, artists, politicians and urban planners;

c) Coming up with innovative solutions for city territories

RSU • Dzirciema iela 16, 1007 Rīga, Latvija

Google Map of Dzirciema iela 16, 1007 Rīga, Latvija

SIA "Grupa93"

27373939

info@g93.lv