Kosmosa tehnoloģiju vasaras skola - Space technology week

Pirmdiena 11. jūlijs plkst. 09:00 - Piektdiena 15. jūlijs 2022 plkst. 16:30

Pārdaugavas Montesori sākumskola • Olgas iela 1, 1048 Rīga, Latvija

Atvainojiet, šobrīd visas vietas vasaras skolā ir aizņemtas

Zinātnes un Tehnoloiģiju Vasaras skola meitenēm
Viena nedēļa lieliskā kompānijā, lai, praktiski darbojoties, izzinātu kādu aizraujošu tematu!
Piecas dienas par katru tēmu 9:00-16:30. Pārdaugavā.

Pievienojies Kosmosa tehnoloģiju nedēļai no 11. līdz 15. jūlijam un uzzini, kas ir jāzina un jāprot astronautei! Būs gan komandas veidošanas uzdevumi, gan eksperimenti un praktiskas aktivitātes. Būvēsim divu veidu raķetes, piezemēšanās moduli, lai nogādātu astronautus droši atpakaļ uz zemes utml. Būs arī fiziskas aktivitātes - šķēršļu josla, kas jāšķērso vairākas reizes.

Programma radīta iedvesmojoties no Eirolas Kosmosa Aģentūras (European Space Agency - ESA) un Lielbritānijas Kosmosa Aģentūras Misijas X: Trenējies kā Astronauts. Izmanosim arī ESA un NASA izglītības resursus. Šo nedēļu vadīs skolotāja no Igaunijas un pamata valoda būs angļu.

Fināla prezentācijās būs gan raķetes, gan arī mācības, ko guvām veidojot komandas.

Šī nedēļa paredzēta 8-12 gadus vecām meitenēm un notiks Olgas ielā 1, Pārdaugavas Montesori skolas telpās.


Summer School for Girls in STEM
A week on each theme with focus on practical workshops, learning an exciting theme!
Five days for each theme 9:00-16:30. In Pārdaugava.

Join the Space tech week from July 11 till 15 and learn, what you need to know and be able to do to be an astronaut. Camp’s sessions are about team building and doing different experiments and hands-on activities. Which include building two different kinds of rockets, constructing a landing module to bring astronauts safely back to Earth etc. There’s also a physical exercise involved - an obstacle course that the kids have to run through several times.

The program is inspired by European Space Agency (ESA) and UK Space Agency’s Mission X: Train like an Astronaut program. Also other ESA and NASA educational resources are used. This week will be lead by a teacher from Estonia and the base language will be English.

The final result to be presented will include the rockets built and the learnings from team building activities.

This week is meant for 8-12 year old girls and will take place at "Pārdaugavas Montesori skola", Olgas street 1, Riga.

Pārdaugavas Montesori sākumskola • Olgas iela 1, 1048 Rīga, Latvija

Google Map of Olgas iela 1, 1048 Rīga, Latvija

Anna Andersone

29161331

anna.andersone@rigatechgirls.com