Konference “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna”

Trešdiena 8. novembris 2023 plkst. 09:00 - 15:00

LU Dabas māja • Jelgavas iela 1, LV-1004 Rīga, Latvija

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Konference «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna» tiek organizēta, lai rosinātu diskusiju par inovāciju attīstību, liekot lietā Valsts pētījumu programmas (VPP) «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna» (turpmāk – VPP Inovāciju fonds) sniegto atbalstu kombinācijā ar citiem atbalsta mehānismiem.

Konferencē piedalīties aicināti politikas veidotāji, industrijas pārstāvji, kā arī zinātnieki, lai atklātā dialogā pārrunātu VPP Inovāciju fonds gaitu un uz šo brīdi sasniegtos rezultātus, kā arī – lai apzinātu industrijas vajadzības un pieejamo valsts atbalstu, kas nepieciešams zinātnisko inovāciju nonākšanai tirgū.

Konference norisināsies 8. novembrī LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, sākums plkst. 9.00, ierašanās no plkst. 8.30. Pasākuma programma: https://ej.uz/ifnpp_programma_

Konferences «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna» mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par inovāciju ceļu no zinātnes līdz pat tirgum, informēt par to, kādu pienesumu ekonomiskajā izaugsmē sniedz inovācijas viedo materiālu, fotonikas un sabiedrības veselības jomās, kā arī iedvesmot jaunākās paaudzes apgūt STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika), ar laiku kļūstot par šīs jomas speciālistiem.

Konferences gaitā Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji iepazīstinās ar VPP Inovāciju fonds mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamiem rezultātiem un redzējumu VPP Inovāciju fonds turpmākai īstenošanai.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji paudīs savu redzējumu par kopējo VPP politiku un tās salāgojamību ar VPP Inovāciju fonds programmu. Visbeidzot, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) valdes priekšsēdētāji Normunds Bergs un Vitālijs Skrīvelis paudīs industrijas viedokli par valsts pasūtījumiem zinātnei, iezīmēs industrijas gaidas, kā arī potenciālo sadarbību ar zinātniekiem.

Noslēdzoties ievadreferātiem, paneļdiskusijā nozaru eksperti no IZM, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes (LU), LU Cietvielu un fizikas institūta (CFI), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), LAĶĪFA un LETERA, iezīmēs turpmākos nozaru pētniecības programmu attīstības virzienus un iespējas.

Tāpat konferences ietvaros tiks prezentēti šī brīža VPP Inovāciju fonds projektu «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma (MOTE)» un «Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā (BioMedPharm)» rezultāti.


Kas ir VPP Inovāciju fonds? VPP Inovāciju fonds ir Ekonomikas ministrijas veidots valsts pasūtījums ar mērķi veicināt zinātnisko pētniecību un sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību, atbilstoši industrijas pieprasījumam divās Latvijā apstiprinātajās Viedās specializācijas stratēģijas jomās: «Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija» un «Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas».

Kas ir MOTE? VPP Inovāciju fonds projektā «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma (MOTE)» zinātnieki apvieno kompetences, lai radītu industrijai nepieciešamas fotonikas, viedo materiālu un robotikas inovācijas, kuras plānots attīstīt par komercializējamiem materiāliem. Tāpat, sadarbojoties projekta partneriem, tiks attīstītas uz optiskās šķiedras bāzes veidotas tehnoloģijas plašam pielietojumam piesārņojuma, saslimšanu, konstrukciju noturības monitorēšanā, apvienojot kompetences fizikā, mikrotehnoloģijās, bioloģijā un medicīnā, – orgānu modeļu tehnoloģijas zāļu vielu testēšanai.

Kas ir BioMedPharm? Apvienojot Latvijas spēcīgākās medicīnas jomas pētniecības organizācijas, VPP Inovāciju fonds projekta “BioMedPharm” mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai. Platformas uzdevums ir terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus.

LU Dabas māja • Jelgavas iela 1, LV-1004 Rīga, Latvija

Google Map of Jelgavas iela 1, LV-1004 Rīga, Latvija