Darba devēja raksturīgākās kļūdas un trūkumi dokumentu noformēšanā un termiņu ievērošanā darba tiesiskajās attiecībās

Pr 10. mai 2021 plkst. 10:00 - 12:30

Tiešsaiste

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Vebinārs - diskusija tiešsaistē!

Darba attiecību gaitā darba devējs bieži kļūdās dokumentu saturā, vai arī vispār nesagatavo dokumentus, kas regulē viņa attiecības ar Darbinieku. Tas bieži noved pie strīda, situācijas neizpratnes, sūdzībām Valsts darba inspekcijā vai pat rezultējas tiesā.
Sagatavojot dokumentus, ar tiem iepazīstinot Darbiniekus, nereti dokuments tiek sagatavots, bet Darba devējs nav ievērojis noteiktos termiņus paziņošanā, vai arī nav pareizi aprēķinājis šos termiņus, kas tāpat noved pie tā, ka starp pusēm - Darbinieku un Darba devēju, izveidojas strīds.

Vebinārā izskatīsim raksturīgākās strīdus situācijas, kas sastopamas neievērojot termiņus, analizēsim, kā pareizi aprēķināt termiņus darba attiecībās, diskutēsim par to, ko darīt, ja Darba devēja rīcībā nav atbilstošu dokumentu un par to, kādi svarīgākie dokumenti nepieciešami, lai regulētu attiecības starp pusēm.

Vebinārā apskatīsim un diskutēsim par šādiem jautājumiem:

1. Kādi ir būtiskākie un svarīgākie dokumenti darba attiecībās, bez darba līguma, kas regulē pušu savstarpējos pienākumus un tiesības.

  • Kā un kad veikt korekcijas esošajos dokumentos, ja, Darba devēja ieskatā, dokumentos iztrūkst svarīgi nosacījumi.
  • Kā Darbiniekus iesaistīt dokumentu izveidē un kā to juridiski noformēt.

2. Termiņi un to paziņošanas nosacījumi, ja paziņošana ir klātienes vai attālināta, uzteikuma gadījumā, atstādināšanas gadījumā, darba nespējas laikā, u.c. gadījumos.
  • Kā nepieļaut kļūdas aprēķinos.
  • Pierādīšanas procedūra.

3. Citi jautājumi.

Vebināru - diskusiju vadīs, savā pieredzē dalīsies, kā arī atbildēs uz dalībnieku jautājumiem: Aija Vāciete , praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste.


Cena:
piesakoties līdz 8.maijam: 46,00 EUR + PVN = 55,66 EUR
piesakoties pēc 8.maija: 56,00 EUR + PVN = 67,76 EUR
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)

Kā notiek tiešsaistes vebināri?
– vebināru skatīties un savus jautājumus varēsiet uzdot jebkur, kur ir pieejams interneta pieslēgums;
– izdales materiālus saņemsiet e-pastā;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– pēc vebināra varēsiet uzdot vēl 1 jautājumu par semināra tēmu, rakstot lektorei e-pastā;
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Pirkt biļeti

Organizētājs

PAC Agenda SIA

Telefons: +371 22010175

E-pasts: pacagenda@pacagenda.lv