Efektivitātes paaugstināšana darbā ar klientu klātienē un attālināti

Ce 3. jūnijs 2021 plkst. 10:00 - 12:00

Online

Vebināra mērķis: paaugstināt dalībnieku profesionālās iemaņas klientu apkalpošanā komunikācijā, problēmsituāciju risināšanā, kas ļautu katram semināra dalībniekam izprast savu līdzšinējo pieredzi, iespējamās darbības kļūdas, veicot nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, lai nodrošinātu profesionālu darbu.

Vebināra uzdevumi:

 • pilnveidot profesionālu apkalpošanas kultūru un komunikāciju ar klientu klātienē un attālināti;
 • izprast attieksmes nozīmīgumu saskarsmē ar klientiem;
 • pilnveidot prasmes veidot un vadīt sarunas dažādās situācijās;
 • izprast profesionālas apkalpošanas noslēpumus darbā ar klientiem, taupot laiku un resursus;
 • apgūt komunikācijas pamatnosacījumus un ietekmējošos faktorus saskarsmē profesionālam darbam ar klientiem;
 • pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt problēmu un stresa situācijās konstruktīvi rīkojoties.

Vebināra tēmas:
1. Saskarsmes un komunikācijas prasmes:
 • Komunikācijas pamatnosacījumi;
 • Ietekmējošie faktori saskarsmē.
2. Klientu apkalpošanas principi:
 • Sagatavošanās darbam ar klientiem;
 • Iekšējais mentorings - profesionāls resurss efektīvam darbam;
 • Prasme klausīties, dzirdēt un sadzirdēt;
 • Kā izprast ko klients patiesībā vēlas?
 • Prasme savlaicīgi pamanīt klienta noskaņojumu, vēlmes un attiecīgi rīkoties;
 • Profesionāli jautājumi;
 • Atvadīšanās.
3. Problēmsituāciju un konfliktu risināšana:
 • Kā problēmsituācijas un konfliktus pamanīt un novērst jau savlaicīgi?
 • Ja konflikts izveidojies:
  • pozitīva rezultāta panākšana;
  • ieguvumi no konfliktiem.
 • Sarežģītas situācijas, klienti:
  • neapmierināts klients;
  • agresīvs klients;
  • klients, kurš neklausās;
  • un citi gadījumi.
Vebināra metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, piemēri, uzdevumi, praktiski vingrinājumi, pašrefleksijas iespējas (pēc vēlmēm) un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Vebināru vada: Laila Majore, praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe, uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā. 17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības „LEVIC” valdes priekšsēdētāja. Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.

Cena:
piesakoties līdz 1.jūnijam: 30,00 EUR + PVN = 36,30 EUR
piesakoties pēc 1.jūnija: 40,00 EUR + PVN = 48,40 EUR
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide šim pasākumam piemērota netiek)

Pirkt biļeti

Organizētājs

PAC Agenda SIA

Telefons: +371 22010175

E-pasts: pacagenda@pacagenda.lv