Your event is currently unpublished and hidden from visitors.
You can share this preview by copying the link from browser address bar.

Digitālie mēdiji - 11-15.jūlijā

Pirmdiena 11. jūlijs plkst. 09:00 - Piektdiena 15. jūlijs 2022 plkst. 16:30

Rīgā, Pārdaugavā

Atvainojiet, šobrīd visas vietas vasaras skolā ir aizņemtas

Zinātnes un Tehnoloiģiju Vasaras skola meitenēm
Viena nedēļa lieliskā kompānijā, lai, praktiski darbojoties, izzinātu kādu aizraujošu tematu!
Piecas dienas par katru tēmu 9:00-16:30. Pārdaugavā.

Pievienojies aizraujošai vasaras nometni, kurā kopā ar pasniedzēju Anastasiju no Jauniešu programmēšanas skolas “Datorium” meitenes spers pirmos soļus digitālā mārketingā, kā arī noskaidros kādi pienākumi un kādi izaicinājumi ir uzņēmuma sociālo tīklu un digitālā satura pārvaldītājam. Nedēļas garumā strādāsim platformās Canva un Creator Studio, veidojot saturu vietnēm Facebook un Instagram dažādiem uzņēmumiem. Noslēguma dienā komandās varēsi prezentēst paveikto.

Pēc nometnes Tu pratīsi:

  • Izveidot logo, reklāmas baneri, plakātu vai citu vizuālo materiālu;
  • Sagatavot bildes un tekstus FB un INST postiem;
  • Izveidot animētus postus, storijus un reelus;
  • Apstrādāt video Canva vidē;
  • Saplānot sociālo tīklu saturu kalendāru un saskaņot to ar savu komandu.

Nometne notiks 5 dienas 9:00-16:30 Ķīpsalā.

Šo programmu veido Riga TechGirls kopā ar Jauniešu programmēšanas skolu “Datorium”.


Summer School for Girls in STEM
A week on each theme with focus on practical workshops, learning an exciting theme!
Five days for each theme 9:00-16:30. In Pārdaugava.

Join the exciting summer camp, where together with the teacher Anastasia from the Youth Programming School "Datorium" the girls will take the first steps in digital marketing, as well as find out the responsibilities and challenges of the company's social networking and digital content manager. For a week we will work on the platforms Canva and Creator Studio, creating content for Facebook and Instagram for various companies. On the closing day, you will be able to present your work in teams.

After the camp you will know:

  • Create a logo, banner ad, poster or other visual material;
  • Prepare pictures and texts for FB and INST posts;
  • Create animated posts, stories and reels;
  • Process video in Canva environment;
  • Schedule a social networking content calendar and align it with your team.

The camp will take place for 5 days from 9:00 to 16:30 in Kipsala.

This program is developed by Riga TechGirls together with the Youth Programming School "Datorium".

Anna Andersone

29161331

anna.andersone@rigatechgirls.com