Dažādības un iekļaušanas forums 2023

Trešdiena 31. maijs 2023 plkst. 10:00 - 16:00 EEST

Swedbank • Balasta dambis 15, 1048 Rīga, Latvija

Online

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

“Dažādības un iekļaušanas forums 2023” programma: https://www.diversity.lv/lv/forums23/

“Dažādības un iekļaušanas forums 2023” ir Baltijas valstīs lielākais dažādībai un iekļaušanai veltītais forums, kas tieši vērsts uz dažādības, iekļaušanas un taisnīguma labāko prakšu attīstību vadības, komunikācijas un sabiedrības attiecību jomās. Tas norisinās jau ceturto reizi un apvieno jomas līderus, politikas veidotājus un plaša spektra viesus, sniedzot Forumam īpašu pievienoto vērtību.

2021. gadā KPMG Latvija, Latvijas dažādības harta un LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka” izstrādāja pētījumu “Neiecietības patiesā cena” jeb analīzi par neiecietības ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījums parāda, ka primārā ietekme uz ekonomiku ir vērojama tieši caur darba tirgus perspektīvu. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem ilgstoša problēmas ignorēšana var novest pie būtiskām, pat neatgriezeniskām sekām. Par to liecina arī plašs klāsts starptautisku vai privātu organizāciju pētījumu, kas norāda, ka iekļaujošai videi ir labvēlīga ietekme uz darba tirgus attīstību. Tāpat iekļaujošai valstij ir būtiska pozitīva loma investīciju piesaistei un noturēšanai. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, tirgum pārstrukturējoties, nepieciešams sekot līdzi jaunākajām tendencēm investīciju piesaistē un ilgtspējā.

Vienlaikus, lai veicinātu drošāku, līdztiesīgāku, iekļaujošāku un taisnīgāku Eiropas Savienību tās pilsoņiem, Eiropas Komisija aicina procesā iesaistīties aizvien plašāku tirgus dalībnieku loku. Līdzās esošajam tirgus un starptautisko organizāciju prasību pieaugumam pēc dažādības un iekļaušanas principu ieviešanas organizācijās, biežāk parādās jautājums par uz pierādījumiem balstītiem dažādības mērījumiem darba spēka, pielāgotu pakalpojumu un kopējās organizācijas attīstības griezumā. Līdz ar dažādu prakšu ieviešanu tepat Latvijā un Baltijas reģionā dažādas organizācijas rada Eiropas līmeņa labās prakses, kļūstot par pionieriem nozarē.

Pāri visam Eiropas vērtības ir mūs visus vienojošas un stiprinošas. Drošas sabiedrības veidošanā iesaistās katrs no mums, tādēļ īpaši būtiska ir sabiedrības saliedēšana un mūsu visu mijiedarbība. Forums sniegs iespēju arī katram rast savu unikālo lomu Eiropas kopējās telpas stiprināšanā.

Swedbank • Balasta dambis 15, 1048 Rīga, Latvija

Google Map of Balasta dambis 15, 1048 Rīga, Latvija

Latvijas Dažādības harta

kaspars@imaginenordic.lv