Datu aizsardzības aspekti darba attiecībās

Tr 14. aprīlis 2021 plkst. 10:00 - 12:30

Tiešsaiste

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Veicot jebkuru darbību ar informāciju par darbinieka personas datu apstrādi, ir jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Darba devējiem bieži ir izpratnes trūkums vai nepietiekama informācija par to, kādas ir prasības un kā tās piemērot.
Kā informēt darbiniekus par to, kas notiks ar viņa datiem; kādas prasības ir tad, ja uzņēmums nodod datus grāmatvedības pakalpojuma sniedzējam, Kompetentajai institūcijai / Kompetentajam speciālistam (darba aizsardzības jomas speciālisti); kā pareizi rīkoties ja personālsastāva dokumentos ir jāiekļauj vairāku darbinieku dati vienlaicīgi; un vēl daudz citi jautājumi ir darba devēju ikdiena.

Vebinārā apskatīsim sekojošus jautājumus:

  1. Personas datu apstrādes principi;
  2. Personas datu nodošana apstrādātājiem;
  3. Personas datu nodošana trešajām personām (citiem pārziņiem);
  4. Jautājumi.
Vebināra nobeigumā – jautājumi un diskusijas par dalībniekiem aktuāliem jautājumiem. Savus jautājums varat iesūtīt pirms vebināra vai arī uzdot vebināra laikā.

Vebināru vada: Aija Vāciete, datu aizsardzības speciāliste, praktizējoša juriste administratīvajās un darba tiesībās.Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore. Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām. Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās.

Cena:
piesakoties līdz 12.aprīlim: 46,00 EUR + PVN
piesakoties pēc 12.aprīļa: 56,00 EUR + PVN
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)

Kā notiek tiešsaistes vebināri?
– vebināru skatīties un savus jautājumus varēsiet uzdot jebkur, kur ir pieejams interneta pieslēgums;
– izdales materiālus saņemsiet e-pastā;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– pēc vebināra varēsiet uzdot vēl 1 jautājumu par semināra tēmu, rakstot lektorei e-pastā;
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Pirkt biļeti

Organizētājs

PAC Agenda SIA

Telefons: +371 22010175

E-pasts: pacagenda@pacagenda.lv