Darba vides risku noteikšana attālinātai darba vietai un ar to saistītās problēmsituācijas

Ot 25. janvāris 2022 plkst. 10:00 - 12:00

Tiešsaiste

2022.gada 25.janvārī (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebinārs tiešsaistē!

Kā darba devējam nodrošināt attālināto darba vietu atbilstību darba drošības prasībām un kā ievērot darba aizsardzības prasības? Darba vides risku novērtēšana attālinātai darba vietai bieži izrādās “grūti izpildāmā misija”, jo darbinieki ne vienmēr sniedz informāciju par attālināto darba vietu, kurā pildīs darba pienākumus, vai arī atsakās šo informāciju sniegt.

- Kā darba devējam iegūt patiesu informāciju, kā noteikt darbinieka atbildību par sniegtās informācijas patiesumu?
- Kādos gadījumos darbinieks ir atbildīgs par šo informāciju?
- Kādus paņēmienus un kontroles mehānismus izmantot risku noteikšanai attālinātai darba vietai?
- Vai darbinieka sniegtie dati ir uzskatāmi par aizsargājamiem datiem un kā tos uzglabā darba devējs?
Šos un daudzus citus jautājumus un situācijas no prakses apskatīsim šajā vebinārā.

Vebināra tēmas:

  1. Darbinieka sniegtā informācija kā pamats darba vides risku vērtēšanas procesā;
  2. Darbinieka atbildība par sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību;
  3. Iespējamie informācijas iegūšanas veidi, informācijas uzglabāšana, datu aizsardzība (?);
  4. Raksturīgākās kļūdas un trūkumi, veicot attālinātās darba vietas vērtēšanu;
  5. Informācija par jaunākajām aktualitātēm normatīvajos aktos darba aizsardzības un darba tiesību jomā;
  6. Jautājumi.

Raitākai vebināra norisei, dalībniekiem lūgums iesūtīt aktuālos jautājumus vai situāciju aprakstus jau iepriekš, rakstot uz e-pastu aija@abkbirojs.lv

Vebināru vada: Aija Vāciete, praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.


Cena: 48,00 EUR + PVN = 58,08 EUR
Piesakoties arī uz 18.janvāra semināru “Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā”, cena par abiem vebināriem 88,00 EUR + PVN = 106,48 EUR
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide tiek piemērota piesakoties uz abiem vebināriem)

Norises vieta: tiešsaiste

Kā notiek tiešsaistes vebināri?
– vebināru skatīties un savus jautājumus varēsiet uzdot jebkur, kur ir pieejams interneta pieslēgums;
– izdales materiālus saņemsiet e-pastā;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– pēc vebināra varēsiet uzdot vēl 1 jautājumu par semināra tēmu, rakstot uz lektores e-pasta adresi;
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Pirkt biļeti

PAC Agenda SIA

+371 22010175

pacagenda@pacagenda.lv