Darba tiesisko attiecību nekavējoša izbeigšana pēc atstādināšanas vai dīkstāves, vakcinācijas nosacījumu neizpildīšanas gadījumā.

O. 18. janvārī 2022 plkst. 10:00 - 12:00

Tiešsaiste

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Procesuālā uzteikuma kārtība. Iespējamie riski un strīdi.2022.gada 18.janvārī (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebinārs tiešsaistē!

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts noteikti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” .
Tomēr ir situācijas, kad darbiniekam, kuram nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kurš ir atstādināts no darba izpildes vai viņam noteikta dīkstāve darbiniekam vainas dēļ, tiek dota iespēju izpildīt prasību par vakcināciju, taču darbinieks ir atteicies.
Ja pēc maksimālā atstādināšanas laika vai dīkstāves darbinieka vainas dēļ, darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, darba devējam ir tiesības nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības.

Lai pareizi nodrošinātu atlaišanas procedūru, izskatīsim sekojošus jautājumus:
  1. Kā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izbeigt darba attiecības, ja darbinieks nav vakcinējies atstādināšanas vai noteiktās dīkstāves laikā?
  2. Kādi nosacījumi ir jāņem vērā darba devējam un kādi ir uzteikuma paziņošanas termiņi?
  3. pareizi uzsākt darba attiecību pārtraukšanas procedūru?
  4. Kādi ir iespējamie riski šāda veida darba attiecību pārtraukšanai?

Vebināra dalībniekiem lūgums iesūtīt aktuālos jautājumus vai situāciju aprakstus iepriekš, rakstot uz lektores e-pasta adresi aija@abkbirojs.lv.


Vebināru vada: Aija Vāciete, praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.


Cena: 48,00 EUR + PVN = 58,08 EUR
Piesakoties arī uz 25.janvāra semināru “Darba vides risku noteikšana attālinātai darba vietai un ar to saistītās problēmsituācijas”, cena par abiem vebināriem 88,00 EUR + PVN = 106,48 EUR
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)

Norises vieta: tiešsaiste

Kā notiek tiešsaistes vebināri?
– vebināru skatīties un savus jautājumus varēsiet uzdot jebkur, kur ir pieejams interneta pieslēgums;
– izdales materiālus saņemsiet e-pastā;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– pēc vebināra varēsiet uzdot vēl 1 jautājumu par semināra tēmu, rakstot uz lektores e-pasta adresi;
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Pirkt biļeti

PAC Agenda SIA

+371 22010175

pacagenda@pacagenda.lv