2022.gada Darba likuma grozījumi: ko noteiks jaunais regulējums un kā Darba devējam īstenot grozījumus. Praktiski ieteikumi dokumentu sagatavošanā.

Trešdiena 29. jūnijā plkst. 10:00 - 13:00

Tiešsaiste

Ilgi gaidītās Darba likuma izmaiņas tuvojas brīdim, kad tās tiks izsludinātas un Darba devējam būs jāspēj tās ieviest savā ikdienas dzīvē.
Kas tad īsti tiks grozīts, kādā apjomā un kā to realizēt, kādus dokumentus sagatavot un kā, to izskatīsim vebinārā. Īpašu uzmanību pievērsīsim dokumentu sagatavošanai un termiņiem, kā arī analizēsim kuri esošie Darba devējā dokumenti ir aktualizējami saistībā ar likuma grozījumiem.

Vebinārā izskatāmie jautājumi:

  • darbaspēka pakalpojuma sniedzēja pienākumu izmaiņas;
  • jaunās prasības darba līguma saturam;
  • darba devēja informēšanas pienākums;
  • pārbaudes laiks un būtiskais par "garāka" pārbaudes laika piemērošanu;
  • darba izpildījuma laika regulējums darbiniekiem, kuriem darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams;
  • izmaiņas darba laika uzskaitē;
  • solidārā atbildība būvniecības nozarē;
  • darbinieka tiesības uz darba laika pielāgojumu, un kā to faktiski nodrošināt;
  • visi grozījumi "par un ap" atvaļinājumiem, t.sk. obligātais atvaļinājums bērna tēvam;
  • jautājumi.

Savus jautājumus dalībnieki var iesūtīt vēl pirms semināra, rakstot uz e-pastu aija@abkbirojs.lv

Vebināru vada: Aija Vāciete, praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām.


Cena:
piesakoties līdz 27.jūnijam: 68,00 EUR + PVN = 82,28 EUR
piesakoties pēc 27.jūnija: 78,00 EUR + PVN = 94,38 EUR
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)

Norises vieta: tiešsaiste

Kā notiek tiešsaistes vebināri?
– vebināru skatīties un savus jautājumus varēsiet uzdot jebkur, kur ir pieejams interneta pieslēgums;
– izdales materiālus saņemsiet e-pastā;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– pēc vebināra varēsiet uzdot vēl 1 jautājumu par semināra tēmu, rakstot uz lektores e-pasta adresi;
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Pirkt biļeti

PAC Agenda SIA

+371 22010175

pacagenda@pacagenda.lv