"Dabas aizsardzības pārvaldes" praktiskā darbnīca ''Ekosistēmas un dižkoki"

Pirmdiena 20. maijs plkst. 10:00 - 15:00

Latvijas Mākslas akadēmija • Šūna — Kr. Valdemāra ielas skvērā starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, 1050 Rīga, Latvija

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

Latvija tiek uzskatīta par Eiropas dižkoku lielvalsti.
"Dabas aizsardzības pārvalde" aicina piedalīties darbnīcā par tēmu ''Ekosistēmas un dižkoki".
Šī darbnīca ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par Latvijas dabas bagātībām un to nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Pozitīvā spēļu viedā apspriedīsim un izpētīsim ekosistēmu un dižkoku nozīmi. Vai zināji, ka dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīves telpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismu grupām?

Visi nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.
Darbnīca paredzēta bērniem sākot no 9 gadu vecuma un pieagušajiem.

Latvijas Mākslas akadēmija • Šūna — Kr. Valdemāra ielas skvērā starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, 1050 Rīga, Latvija

Google Map of Šūna — Kr. Valdemāra ielas skvērā starp Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, 1050 Rīga, Latvija

Šūna - notikums vides apziņai

suna@cleanr.lv