Būt dziļāk kopā - pieskārienu vakars pāriem 16.jan.

Ce 16. janvāris 2020 plkst. 18:00 - 20:30

Balasta Dambis 70D-1, Rīga, Ķīpsala · Balasta Dambis 70D-1, Rīga, Latvia

Tiešsaistes biļešu pārdošana ir beigusies.

(ENG below)

Sajūtu vakars pāriem, kuru izbaudīt kopā, uzzinot kaut ko vairāk vienam par otru, kā arī iemācoties dažus noderīgus trikus, kā uzlabot ikdienu un partneri iepriecināt tieši tā, kā viņš/viņa to vēlētos.

Vakara gaitā runāsim un iepazīsim katrs savas un arī otras pusītes mīlestības valodas. Vai jūs jau zināt, kura ir jūsu galvenā mīlestības valoda?
- Apliecinājuma vārdi
- Kvalitatīvi kopā pavadīts laiks
- Dāvanas
- Mazie darbiņi
- Pieskārieni

Dziļāk izpētīsim pieskārienu valodu un tās dažādās nianses caur vairākām tehnikām:
- Body work
- Pētīsim un iemācīsimies, dažādus pieskārienu veidus, kas katram ir patīkamāki vai mazāk patīkami

Šī ir iespēja piedzīvot randiņu bagātu ar apzinātiem pieskārieniem un kvalitatīvām sarunām. Sajust un atklāti parunāt par to, kādi pieskārieni ir patīkami un kādi ir mazāk patīkami. Uzzināt, kas patiešām sagadā prieku otram. Vai tā ir rūpīgi sagatavota dāvana, vai tā ir pilna ķermeņa masāža, varbūt tā ir izsūkta grīda, vai nomazgāti logi? Pateikt savai otrai pusītei, kas ir tas, ko attiecībās gribētos vairāk un ko mazāk.

Pasākums notiek Balasta Dambī 70D-1, Rigā, Ķīpsalā.

Vakaru vadīs:
Kārlis Laizāns
Telpas turētājs, Sajūtu Pasākumi organizators, apskāvienu entuziasts, atklātības cienītājs, ceļotājs. Savienojot savā dzīvē, apmācībās, ceļojumos un citur pieredzēto, viņš rada dažādus pasākumus, kuros cilvēki komunicē patiesāk un dziļāk. Citus Kārļa radītos pasākumu var aplūkot -
https://www.facebook.com/SajutuPasakumi

Anna Andersone
Be-with radītāja, uzņēmēja, divu meitu mamma un sieva vīram, ar kuru kopā aug jau astoņpadzmito gadu. Pārvarējusi gan izdegšanu start-up pasaulē, gan ģimenes augšanu, gan dažādas attiecību krīzes, Anna apkopo šo pieredzi, turpina mācīties par to, kā uzlabot sevi, savu ikdienu un arī attiecības ģimenē. Šajā vakarā apkopoti paši svarīgākie secinājumi un triki :)
Be-with ir kustība, kuras mērķis ir runāt par to, kas svarīgs attiecību siltuma uzturēšanai, šobrīd galvenais produkts ir apģērbs apskāvieniem, par kuru vairāk var uzzināt http://www.bewithclothing.com

Biļete pārim EUR 39.99, pērkot to līdz 05.01.2020., vēlāk EUR 49.99.

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar Kārli - 2759 7375 vai Annu - 29161331.

(Nauda nav iemesls lai Tu šajā pasākumā nepiedalītos, lūdzu zvani Kārlim 2759 7375 un piedāvā citus enerģijas apmaiņas veidus)

ENG

Feeling evening for couples. To learn something new about each other, and learn some useful tricks to make the everyday life together more connected. And to find out what are the best ways to show your love to your partner.

Over the course of the evening, let us talk and get to know each of our own and the other's love languages. Do you know which your main love language is?

- Words of appreciation
- Quality time
- Gifts
- Acts of service
- Touch

We will look deeper at the touch language and its different nuances through a number of techniques:

- Body work
- We will practice different types of touch that are more enjoyable or less enjoyable to your partner. You will guide each other what is best for each of you.

This is an opportunity to have a date rich with conscious touches and high-quality conversations. To feel and talk openly about what touch is enjoyable and what is less enjoyable. Find out what really pleases the other. Is it a carefully prepared gift, or is it a full-body massage, maybe it's a clean floor, or washed windows? To tell your other side, which is what I would like more and less in the relationship.

The event takes place on Balasta Dambī 70D-1, Rigā, Ķīpsala.

A ticket for a couple is EUR 39.99, if you buy it till 05.01., later it's EUR 49.99.

The evening will be led by:

Kārlis Laizāns
Space-holder, organizer of feeling events, hugging enthusiast, fan of openness, traveler. By connecting things in his life, training, travel and elsewhere, he creates a variety of events in which people communicate more genuinely and deeply. Other events created by Kārlis can be seen:
https://www.facebook.com/SajutuPasakumi

Anna Andersone
Be-with creator, mother of two daughters, wife of a husband with whom she’s been growing together for the last 18 years. Having overcome both the burning of the start-up world and the growth of the family and the various relationship crises, Anna brings together this experience, continues to learn how to improve herself, her day-to-day relationship, and also her family relationship. This evening summarizes the most important conclusions and tricks :)

Be-with is a movement that aims to talk about what is important for maintaining the warmth of the relationship, now the main product is clothing for hugs that can be learned more about here - http://www.bewithclothing.com

For questions, please contact Anna - 29161331 or Kārlis - 2759 7375.

(Money is not a reason for you not to attend the event, please call Kārlis 2759 7375 and offer a different energy exchange)

Reģistrēties

Organizētājs

anna@be-with.co

Telefons: 29161331

E-pasts: anna@be-with.co

Vieta

Balasta Dambis 70D-1, Rīga, Ķīpsala · Balasta Dambis 70D-1, Rīga, Latvia

Google Map of Balasta Dambis 70D-1, Rīga, Latvia