Tööteemaline grupinõustamine

Zalong, Tartu

Selles töötoas arutame koos parimate ekspertidega Eesti tööelu ja tööõiguse teemal.

Töötoa käigus uurime, milline on tavapärane palgatase erinevates valdkondades ning saame teada, milliste lepingutingimustega tuleks olla nõus ja millistega mitte. Koos arutame, kuidas end kaitsta ebameeldivate töötingimuste eest ning mida ette võtta, kuid leiad end ootamatult halvast või suisa ohtlikust töökeskkonnast.

Sessiooni korraldab Eesti Pagulasabi koostöös Tööinspektsiooniga.

Estonian Refugee Council

5881 1311

dopomoha@pagulasabi.ee