Menettäminen - Etsiminen. Lyhytelokuvanäytöksen ohjelma

Lauantai 1. lokakuu klo 16:30 - 18:40

Riviera • Harjukatu 2, 00500 Helsinki, Suomi

Valitettavasti ilmoittautuminen on päättynyt.

Su / Eng ↓

Потеря — Поиск
Программа короткометражного кино

1 октября 2022 года в кинотеатре Riviera в рамках CulturaFest состоится показ программы короткометражного кино, в которую вошли фильмы из четырех стран и объединенных одной общей темой, темой фестиваля: , - Future of Belonging.


Программа состоит из двух частей, каждая продолжительностью около часа.

Язык / cубтитры: язык оригинала / английский


1
Первая часть называется “Потеря”. Авторы фильмов первой части рассказывают об опыте потерянных связей: с местом, с культурой, идентичностью, жизнью, реальностью и даже с планетой

Фильмы:
— A Strange Message From Another Star (1998, 30 мин, Финляндия) / Режиссер: Veli Granö
— Via Karelia (2021, 12 мин, Финляндия, Канада) / Режиссер: Elian Mikkola
— Unrooted (2022, 2:24 мин, Украина) / Режиссер: Andzej Gavriss
— Please Leave a Message After the Tone (2021, 11 мин, Финляндия) / Режиссер: Risto-Pekka Blom


2
Вторая часть - “Поиск”. Фильмы из Финляндии, Португалии и Нидерландов посвящены поиску новых связей и смыслов, нового дома и поиску собственного места, чувства принадлежности.

Фильмы:
— Checkpoint (2019, 6 мин, Португалия) / Режиссер: Juulia Kalavainen
— Govadas (2018, 9 мин, Финляндия) / Режиссер: Elina Oikari
— Ride of Passage (2019, 7 мин, Финляндия) / Режиссер: Vilja Autiokyrö, Katri Myllyniemi
— Sanatorium (2019, 19 мин, Нидерланды) / Режиссер: Masha Osipova
— All Inclusive (2019, 15 мин, Финляндия) / Режиссер: Teemu Nikki


Вход свободный, по предварительной регистрации.
Количество мест ограничено.

__

Menettäminen - Etsiminen
Lyhytelokuvanäytöksen ohjelma


Elokuvateatteri Rivierassa järjestetään 1.10.2022 CulturaFestin puitteissa lyhytelokuvanäytös. Ohjelmaa sisältyy elokuvia neljästä maasta ja niitä yhdistää yhteinen teema, Future of Belonging, joka on samalla myös koko festivaalin teema.


Ohjelma koostuu kahdesta osasta, joista kumpikin kestää noin tunnin.

Kieli / tekstitys: lähtökieli/englanti

1
Ensimmäisen osan nimi on ”Menettäminen”. Ensimmäisen osan elokuvien tekijät kertovat yhteyden menettämisen kokemuksesta, millaista on menettää yhteys paikkaan, kulttuuriin, identiteettiin, elämään, todellisuuteen tai jopa planeettaan.

Elokuvat:
— A Strange Message From Another Star (1998, 30 min, Suomi) / Elokuvatuottaja: Veli Granö
— Via Karelia (2021, 12 min, Suomi, Canada) / Elokuvatuottaja: Elian Mikkola
— Unrooted (2022, 2:24 min, Ukraina) / Elokuvatuottaja: Andzej Gavriss
— Please Leave a Message After the Tone (2021, 11 min, Suomi) / Elokuvatuottaja: Risto-Pekka Blom


2
Toinen osa on nimeltään ”Etsintä”. Elokuvat Suomesta, Portugalista ja Alankomaista kertovat uusien yhteyksien ja ajatusten, uuden kodin ja oman paikan etsimisestä, kuulumisen tunteesta.

Elokuvat:
— Checkpoint (2019, 6 min, Portugali) / Elokuvatuottaja: Juulia Kalavainen
— Govadas (2018, 9 min, Suomi) / Elokuvatuottaja: Elina Oikari
— Ride of Passage (2019, 7 min, Suomi) / Elokuvatuottaja: Vilja Autiokyrö, Katri Myllyniemi
— Sanatorium (2019, 19 min, Alankomaat) / Elokuvatuottaja: Masha Osipova
— All Inclusive (2019, 15 min, Suomi) / Elokuvatuottaja: Teemu Nikki


Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.
Paikkoja on rajoitetusti.

__

Lost – Search. Program for the short film screening

A short film screening is held at the Riviera movie theatre on 1.10.2022 as part of the CulturaFest. The program includes movies from four countries, all sharing a common theme, the Future of Belonging, which is also the theme of CulturaFest this year.

The program consists of two sections, both lasting for approximately one hour.

Language / Subtitles: Original language / English

1
The first section is called “Losing”. The filmmakers of section discuss the experience of losing connection, what it is like to lose connection to place, culture, identity, life, reality, and even the planet.

Movies:
— A Strange Message From Another Star (1998, 30 min, Finland) / Director: Veli Granö
— Via Karelia (2021, 12 min, Finland, Canada) / Director: Elian Mikkola
— Unrooted (2022, 2:24 min, Ukraine) / Director: Andzej Gavriss
— Please Leave a Message After the Tone (2021, 11 min, Finland) / Director: Risto-Pekka Blom

2
The second section is called “Searching”. These movies from Finland, Portugal, and the Netherlands discuss searching for new connections and thoughts, searching for a new home and your own place, and the sense of belonging.

Movies:
— Checkpoint (2019, 6 min, Portugal) / Director: Juulia Kalavainen
— Govadas (2018, 9 min, Finland) / Director: Elina Oikari
— Ride of Passage (2019, 7 min, Finland) / Director: Vilja Autiokyrö, Katri Myllyniemi
— Sanatorium (2019, 19 min, the Netherlands) / Director: Masha Osipova
— All Inclusive (2019, 15 min, Finland) / Director: Teemu Nikki

Free entry, signing up in advance is required.
Limited places available.

Ilmoittautuminen

Riviera • Harjukatu 2, 00500 Helsinki, Suomi

Google Map of Harjukatu 2, 00500 Helsinki, Suomi

Cultura Säätiö

info@culturas.fi