UUS AEG Tagasiside/rahulolu küsimustike koostamise koolitus üldhooldusteenuse ja erihoolekande teenuse osutajatele Tartus

E 28. september 2020 kell 09:30 - 16:20

Hotell London · Rüütli tänav 9, Tartu, Eesti

Kohad on täitunud.

Kutsume üldhooldusteenuse ja erihoolekande teenuse osutajaid tagasiside/rahulolu küsimustike koostamise koolitusele

Koolituse eesmärk: koolitusel osalenu oskab koostada erinevaid tagasiside ja rahulolu küsitlusi erinevatele sihtgruppidele ja teab, kuidas kasutada küsitluse tulemusi oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks.

Koolitus toimub:

28.09.2020 Tartus Hotell London konverentsiruumis (Rüütli tänav 9, Tartu linn)Koolitus on osalejatele tasuta. Osalejate arv koolitusel on piiratud, registreerime ühest asutusest kuni 2 osalejat.

Koolitajad: Aster Tooma, Reet Asmer, Tuuli Ainsaar (AS Hoolekandeteenused)


Lisainfo: marie.johanson@sotsiaalkindlustusamet


Koolitused toimuvad ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ TAT, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames.

Registreeru

Korraldaja

Sotsiaalkindlustusamet

E-post: marie.johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

Asukoht

Hotell London · Rüütli tänav 9, Tartu, Eesti

Google Map of Rüütli tänav 9, Tartu, Eesti